Ekranı Simge Boyutuna Küçültme


from tkinter import *

Ekran = Tk()
Ekran.title(Ekran)
Ekran.attributes('-fullscreen', True)

def Simge():
    pass

Tuş = Button(Ekran, text = "Simge durumuna küçült", command = Simge)
Tuş.pack()

Bu koddaki “Simge” fonksiyonunu nasıl kullanacağım?

Aşağıdaki kodları bir inceleyin isterseniz.

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

button = tk.Button(
    master=root, 
    text="Simge durumuna küçült", 
    command=lambda: root.iconify()
)
button.pack()

root.mainloop()

Bu arada PEP-8 kurallarına da uymaya çalışın. Mesela fonksiyon isimlerini büyük harfle yazmamaya gayret edin. Argüman tanımlarken = işaretini (text = "Simge durumunda küçült") şeklinde değil de (text="Simge durumunda küçült) şeklinde yazmaya çalışın.

2 Beğeni