Emisyon Tahmini Not:Cumadan önce bakabilirseniz daha iyi olacak benim için projeyi yetiştirmem gerek

from sklearn.datasets import make_classification

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn import metrics

import pandas as pd

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import confusion_matrix

import seaborn as sns

X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=20, n_classes=2, random_state=1)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.5, random_state=1)

model = RandomForestClassifier(random_state=1)

model.fit(X_train, y_train)

y_pred = model.predict(X_test)

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

plt.figure(figsize=(6,6))

sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Greens')

plt.title('Confusion Matrix')

plt.ylabel('True Label')

plt.xlabel('Predicted Label')

plt.show()

veri = pd.read_csv(r"C:/Users/Casper/Downloads/emission_dataset.csv")

Giris = veri.iloc[:, :-1].values

Cikis = veri.iloc[:, -1].values

Giris_train, Giris_test, Cikis_train, Cikis_test = train_test_split(Giris, Cikis, test_size=0.5, random_state=1)

clf = DecisionTreeClassifier(random_state=1)

clf.fit(Giris_train, Cikis_train)

Cikis_pred = clf.predict(Giris_test)

print("Doğruluk:", metrics.accuracy_score(Cikis_test, Cikis_pred))

Kodumun doğruluğundan emin değilim bakarsanız mutlu olurum.

Bu arada kullandığım veri setini yükleyemedim. Eğer ihtiyaç olursa başka bir şekilde atmayı denerim.

Burayı neden yaptığınızı tam olarak anlayamadım. Normalde Series değişkenini direkt olarak train_test_split fonksiyonuna verebiliyoruz. Onun dışında bir problem yok gibi görünüyor.

İnanır mısınız bilmem ama, orada ne yaptığım tam olarak bende bilmiyorum :smile:.
Bazı hatalar vardı, oraları yapay zeka ile düzelttim. Normalde orada kaç veri olduğu yazıyordu fakat hem vscode hata verdi, hem de hatalıydı. Bu yuzden orayı oyle degistirdim.