Entry ekranına bir metin nasıl yansıtılır? - Python

Tkinter modülü kullanıyorum.
Entry ekranına bir metin nasıl yansıtılır? Aynı google translate gibi bir kutucuk(entry) içerisine bir metin giriyor, program bunu işliyor, başka yeni bir string oluşturuyor. Ben bu yeni string’i diğer kutucuğa(entry) yansıtmak/yazdırmak istiyorum.

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

entry = tk.Entry()
entry.pack()

entry.insert(0, "çeviri burada gözükecek") # entry'nin 0. index'ine bu yazıyı ekliyoruz

root.mainloop()

Entry kullanıcıdan bilgi almak için kullanılıyor, sadece yazı göstermek istiyorsanız tkinter.Label kullanmanız daha doğru olabilir.