Esp8266 socket html içindeki input texten veri alma

Merhaba arkadaslar esp8266 micropythonda server kuruyorum.
Socket programlama ile şöyle bir kodum var…

Def Web_Page():
Html="""

  <form action="192.168.1.38" method="get">

 <input type="text" name="text">
 <input type="submit" value="submit">

Return html

S=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)

S.bind(("",80))
S.listen(5)

While(True):
Conn,addr=s.accept()
Request=conn.recv(1024)
Request=str(request)
Response=Web_Page()
Conn.sendall(response)
Conn.close()

FastAPI docs’da şöyle bir çözümü var

from fastapi import FastAPI, WebSocket
from fastapi.responses import HTMLResponse

app = FastAPI()

html = """
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Chat</title>
  </head>
  <body>
    <h1>WebSocket Chat</h1>
    <form action="" onsubmit="sendMessage(event)">
      <input type="text" id="messageText" autocomplete="off"/>
      <button>Send</button>
    </form>
    <ul id='messages'>
    </ul>
    <script>
      var ws = new WebSocket("ws://localhost:8000/ws");
      ws.onmessage = function(event) {
        var messages = document.getElementById('messages')
        var message = document.createElement('li')
        var content = document.createTextNode(event.data)
        message.appendChild(content)
        messages.appendChild(message)
      };
      function sendMessage(event) {
        var input = document.getElementById("messageText")
        ws.send(input.value)
        input.value = ''
        event.preventDefault()
      }
    </script>
  </body>
</html>
"""


@app.get("/")
async def get():
  return HTMLResponse(html)


@app.websocket("/ws")
async def websocket_endpoint(websocket: WebSocket):
  await websocket.accept()
  while True:
    data = await websocket.receive_text()
    await websocket.send_text(f"Message text was: {data}")

fakat direkt socket kütüphanesiyle nasıl yapılır bilmiyorum. Belki bir fikir verir diye atmak istedim.

Direkt soket kutuphanesiyle zor; HTTP konusmak lazim. Sorudaki kod istegi goz ardi edip HTML sayfasini sunuyor. (HTTP cevap header’lari da sunulmuyor; browser’larin nasil davranacagini merak ediyorum.)

Ayni “hacky” sekilde devam edilmek istenirse, istegin basindaki GET /?k1=v2&k2=v2 HTTP/#.# satiri alinip incelenebilir. Fakat micropython icin embedded/“mikro” bir HTTP sunucusu varsa (FastAPI mesela) kullanilmasini tavsiye ediyorum.