Exeye dönüşünce çalışmıyor

pycharm’da sorunsuz olarak çalışıyor fakat exe’ye çevirdiğim zaman kapanıyor ve çalışmıyor.
( kütüphaneleri hem pycharma hem pip ile yüklemelerini yaptım )

 from woocommerce import API        #woocommerce api kütüphane
 import json ,time                    #json kütüphanesi
 #from win10toast import ToastNotifier   #windows bildirim
  from plyer import notification          #farklı bir windows bildirim  #bildiri=ToastNotifier() #ilk bildirim kütüphanesi için def site():
  wcapi=API(
    url="https://www.domain.com",
    consumer_key="api anahtarı",
    consumer_secret="api anahtarı",
    version="wc/v3",
    wc_api=True,

  )


  ac=open("site.json","w",encoding="utf-8")  #json dosyası oluşturma
  oku=wcapi.get("orders").json()           #siteden verileri çekme
  gelen=json.dumps(oku,indent=4)         #çekilen verileri düzenleme

  ac.write(gelen)                         # dosyayı yazma

  ac.close()


  file = open("site.json","r")        #gelen dosyayı açma

  for i in file.readlines():            #dosya satır okuma

      if i.lower().find('"status": "processing"') != -1:    #kelime arama
        #bildiri.show_toast("Sipariş var","sitede")         #ilk bildirim kütüphanesi
        notification.notify(                             # ikinci bildirim kütüphanesi
          title='sitede',
          message='Sipariş var',
          app_icon=None, # e.g. 'C:\\icon_32x32.ico'
          timeout=10, # seconds
        )
        file.close()

      else:
        pass

 while True:

   site()
   time.sleep(10)      # 10saniyede bir sorgulama

Kodunuz düzgün çıkmamış.

Verilen hata ne?

hata vermiyor direk kapatıyor

kodu düzenledim

Önce terminali açıp programı oradan çalıştırırmısınız.

hatayı yakaladım win10toast yüklü değil diyor ama pip ile yüklemesini yapmıştım :smirk:

Exe’ye çevirmek için Pyinstaller kullanıyorsunuz değil mi?

evet pyinstaller --onefile komutu ile

Hatayı fotoğraf olarak değil de metin olarak atın lütfen.

win10toast kütüphanesini exe’yi oluşturduğunuz dizine atarsanız zannedersem program çalışır. Pyinstaller bazı kütüphaneleri derleyemiyor. Böyle durumlada site-packages içindeki ilgili kütüphaneyi koplayayıp exe’nin oluştuğu dizine atarsanız programı çalıştırabilirsiniz. Ben bunu --onefile parametresini kullanmadan yapmıştım ve olumlu sonuç almıştım. --onefile parametresinde aynı olumlu sonucu alır mıyız bilmiyorum.

1 Beğeni

pyinstaller python kodunu assemblye mi derliyor yoksa exeye nasıl derleniyor

Biz bunları anlattık :smile::

2 Beğeni

pardon :smiley: kusura bakmayın

Dostum Python kodu assembly koduna değil bytecode’a derlenir.

1 Beğeni

aynı hata devam ediyor :frowning:

win10toast modülü sadece Windows10’da mı çalışıyor? Eğer diğer Windows sürümlerinde de çalışıyorsa, bir kere de ben denerim. Kodlarınızın tamamı yukarıdaki kodlar mı?

Sanırım öyle:

1 Beğeni

pycharm veya python idle ile sorunsuz çalışıyor
win 8.1 pyhon 3.6.x

Tamam, uygun bir zamanda bakarım. Kodlar ilk mesajda paylaştığınız kodlar mı?

Hmm, olabilir, yine de bir bakayım.

Ayhan Bey denedim oldu diyor, ben sitede eski Windows versiyonları ile ilgili bir şey görmediğim için demiştim onu sadece.