Fare konumu sürekli görüntülemek

Merhabalar. Düzenli aralıklarla fare konumunu gösteren bir kod yazmak istiyorum python konusunda yeniyim. Bir kod yazdım ama sadece bir kez konumu gösteriyor .Kodu sürekli döngüye sokamıyorum.

from tkinter import *
import time

def konumbul():
  while True:
      time.sleep(0.5)
      fare_yatay_konum = pencere.winfo_pointerx()
      fare_dikey_konum = pencere.winfo_pointery()
      pencere.update_idletasks()
      return fare_yatay_konum,"X",fare_dikey_konum

pencere = Tk()
pencere.geometry("100x100+0+0")

farekonumu=konumbul()

    
fare_konumu = Label(pencere ,text = farekonumu)
fare_konumu.pack(pady=35)


mainloop()

pyAutoGui kullanarak şöyle yazabilirsin

import pyautogui
while True:
  fare_konum=pyautogui.position()
  print(fare_konum)

(TkInter hakkında yeterli bilgim yok sadece fare konumunu istersen böyle de gösterebilirsin diye gösterdim)

from tkinter import *
root= Tk()

def pozisyon(event):
  x, y = event.x, event.y
  print(x,y)

root.bind('<Motion>', pozisyon)
root.mainloop()

Bu işinizi görecektir.

Bu kodla pencere içerisindeki konumu alabiliyorum. Bilgisayar ekranındaki bir konumu alabilir miyim ?

Hepinize teşekkür ederim sonunda oldu.

from tkinter import *
import time

pencere = Tk()
pencere.geometry("100x50+0+0")
pencere.title("Nerde bu fare?")
def konumbul():
  while True:
      
      fare_yatay_konum = pencere.winfo_pointerx()
      fare_dikey_konum = pencere.winfo_pointery()
      pencere.update_idletasks()
      farekonumu= fare_yatay_konum,"X",fare_dikey_konum 
      time.sleep(0.1)
      fare_konumu['text']=farekonumu
      #sadece yazıyı değiştirdim yoksa her döngüde bellek kullanımı artıyordu.
      
      

fare_konumu =Label(text = '',
          font=("Arial","16","bold"),
          fg="red",
          relief ="flat",
          #flat yapmazsam bir önceki çözünürlüğün izi kalıyordu.
          )
fare_konumu.pack(pady=15)
farekonumu=konumbul() 


mainloop()