Flask ile server çalıştıramıyorum

Flask run komutunu yazdığımda :

(env) PS C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog> flask run

 • Environment: production
  WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
  Use a production WSGI server instead.
 • Debug mode: off
  Traceback (most recent call last):
  File “c:\users\yunus\appdata\local\programs\python\python39\lib\runpy.py”, line 197, in _run_module_as_main
  return _run_code(code, main_globals, None,
  File “c:\users\yunus\appdata\local\programs\python\python39\lib\runpy.py”, line 87, in run_code
  exec(code, run_globals)
  File "C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\Scripts\flask.exe_main
  .py", line 7, in
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\flask\cli.py”, line 990, in main
  cli.main(args=sys.argv[1:])
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\flask\cli.py”, line 596, in main
  return super().main(*args, **kwargs)
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\click\core.py”, line 1062, in main
  rv = self.invoke(ctx)
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\click\core.py”, line 1668, in invoke
  return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\click\core.py”, line 1404, in invoke
  return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\click\core.py”, line 763, in invoke
  return __callback(*args, **kwargs)
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\click\decorators.py”, line 84, in new_func
  return ctx.invoke(f, obj, *args, **kwargs)
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\click\core.py”, line 763, in invoke
  return __callback(*args, **kwargs)
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\flask\cli.py”, line 845, in run_command
  app = DispatchingApp(info.load_app, use_eager_loading=eager_loading)
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\flask\cli.py”, line 321, in init
  self._load_unlocked()
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\flask\cli.py”, line 346, in _load_unlocked
  self._app = rv = self.loader()
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\flask\cli.py”, line 406, in load_app
  app = locate_app(self, import_name, None, raise_if_not_found=False)
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\env\lib\site-packages\flask\cli.py”, line 256, in locate_app
  import(module_name)
  File “C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog\app.py”, line 4
  if name ==“main:
  ^
  SyntaxError: invalid character '”’ (U+201D)

böyle bir hata alıyorum neden olabilir

$ export FLASK_APP=example
$ export FLASK_ENV=development
$ flask run

LocalHost ayarını yapmamış olabilirsin kodu yazarken birde onu da yazayım. App’in çalışabileceği bir masa gerekiyor sunulabileceği bir yer.
Kodunu bilmiyorum ama örnekte işaretledim.

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def index():
  return "<h1>Hello!</h1>"

if __name__ == "__main__":
  from waitress import serve#DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
  serve(app, host="0.0.0.0", port=8080)#DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

shell üzerinde belirtebilirsin.

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def index():
  return "<h1>Hello!</h1>"

def create_app():
  return app
waitress-serve --port=8080 --call hello:create_app

8080 varsayılan port olarak geçer

1 Beğeni

hocam verdiğiniz kodları hem shell hem visualstudio da denedim ama olmadı belki de yanlış yere yazdım

example kısmına kendi app’ini yazacaksın. Unutmuşum söylemeyi

burayı vscode da python terminaline yazıyorum

(env) PS C:\Users\Yunus\Desktop\clean_blog> FLASK_APP=app.py
FLASK_APP=app.py : The term ‘FLASK_APP=app.py’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable pr
ogram. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1

 • FLASK_APP=app.py
 •  + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (FLASK_APP=app.py:String) [], CommandNotFoundException
   + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
  
  

yine böyle bir sorun çıkıyor

Python kodun nerede duruyorsa orada yapıcaksın bulamıyor yolu

 1. satirda " yerine kullanmissin.
3 Beğeni