Flask jinja ile degisken cagirmak

@app.route("/video")
def video():
degisken = “hello jinja”
return render_template(“video.html”, degisken)

soyle bast bir kod var elimizde(kodun yukari kisimlarini yazmaya gerek duymadim) burada ben html sayfama bir degisken gondermeye calisiyorum ve jinja fonk icine parametre olarak gonderdiyim zaman hata veriyor ama orada degisken = degisken dedim zaman calisiyor ben buradaki mantigi anlamadim neden direk degiskenin kendisini gonderemiyorum?

Çünkü positional parametre olarak gönderdiğinizde jinja bu değerin hangi değişken için kullanacağını bilemez. Bu yüzden key word parametre kullanmanız lazım.

1 Beğeni

Tesekkur ederim yardilarimiz icin