Flask Stream- Response

Selamlar. Flask üzerinde csv’den verileri okuyorum. İçinden ilgili yerleri alıp diziye aktarıyorum. Web sitesi çalışırken csv güncellendiği zaman bu verileri de okumasını istiyorum ancak çözüme ulaşamadım. Denediğim kodda sonsuz döngüde veri okuyor. Nerede hata yapmış olabilirim?

@app.route('/deneme6')

def deneme6():

  

  def generate():

    enlem=[]

    boylam=[]

    with open("20210318_irkit_test_1.txt") as file:

      csv_reader = csv.DictReader(file)

      for i in csv_reader:

        enlem.append(i['LATITUDE'])

        boylam.append(i['LONGITUDE'])

      data=[enlem,boylam]

    while True:  

      for i in data:                                                                                     

        yield str(i) 

          #yield data.read()

        sleep(1)

  return app.response_class(generate(), mimetype='text/plain')

Bir kere okudugu veriyi sonsuz dongude tekrar tekrar iletiyor.

Sonsuz dongude veri okuyup iletmek lazim.

1 Beğeni