Flowchart-Time complexity

Python’da tkinter ile yeni çalışmaya başladım. Yazılan kodlarda complexity’yi ve flowchart kısmını nasıl etkiliyor mesela flowchart yaparken bunu nasıl gösterebilirim ya da kodun complexity’sini yazarken bunu nasıl yazmam gerekir?

Flowchart’larda ve complexity denklemlerinde kodun kullandigi kutuphaneler gosterilmez, yaptigi ise odaklanilir. Bunlarin ilgilendigi kisimda (kullanilan algoritma, yapilan is) bir degisiklik olmadigi surece bunlarda bir degisiklik olmaz.

1 Beğeni