Fonksiyona dize veya sözlük ile değer gönderme

Büyük ihtimal çok kolay bir sorum olacak. daha önceden python’da böyle bir ifadeyle karşılaşmamıştım ama diğer dillerde varsa herhal python’da da vardır. İnternetten ne diye araştırcağımı da bulamadım. Neyse uzatmiyim .f

bir dizeyi nasıl açarım yani örneğin
def func(x,y,z)
bu fonksiyona [1,2,3] dizesini nasıl yollayabilirim.

Merhaba, istediğiniz şey şu mudur?

def f(x,y,z):
    print(x,y,z)

elma = [1,2,3]
f(*elma)

1 Beğeni

evet buydu kolay olabilr ama önceden böyle bir ifadeyle karşılaşmamıştım. teşekkür ederim

1 Beğeni

Rica ederim.

1 Beğeni

ayrıca birine denk gelirse:
**dict ile de bir sözlüğü açabilirsiniz

def func(x,y):
    print(x)
    print(y)
func(**{"x":"değer1","y":"değer2"})

değer1
değer2

1 Beğeni