For döngüsünde aynı elemanı tekrarlarmak

Selamlar

def match_names(name, list_names):
  max_name = ''
  max_score=int()
  for x in list_names:
    score = fuzz.token_sort_ratio(name, x)
    if 86 <= score <= 100:
      max_name = x
      max_score = score
  return (max_name, max_score)

Bu döngüme göre fonksiyona giren değerlerin skorlarına bakıyor ve belirlediğim aralığa göre isim ve skor döndürüyor. Ama sorun şu;

Dizinin birinci elemanı ile başladı diyelim (yaklaşık 400 eleman var) diğer dizide (orada da yaklaşık 8000 bin eleman) bir tane örneğin 90 skorlu bir eleman buldu dizideki diğer elemanlara bakmadan görevini tamamlıyor ve ikinci elemanla işlemine devam ediyor ve bu böyle sürüp gidiyor.

for döngüsünden bir sonuç bulunca çıkmamasını, devam etmesini ve eğer varsa verdiğim aralıktaki diğer sonuçları nasıl bulmasını sağlarım?

max_name değişkenini liste olarak tanımlayıp bu değerleri onun içine atsanız ve son olarak da bu listeyi return etseniz?

onu liste olarak atarsam ve liste olarak döndürürsem bu kez bu fonksiyonu tetikleyen döngümde sorun yaşarım

urunler = []
for x in df1_names:
  match = match_names(x, df2_names)
  if match[1] >= 86:
    bizden = str(x)
    eslesen = str(match[0])
    oran = str(match[1])
    urunler.append([bizden, eslesen, oran])

df = pd.DataFrame(urunler,columns = ["bizim","genel","oran"])
df.to_csv('yeni.csv', encoding='utf-8', header=None, mode='a', index=False)