For (students) in (allstudents): TypeError: 'builtin_function_or_method' object is not iterable hatasını nasıl çözebilirim

from os import truncate
import sqlite3

class okul:
  def __init__(self,name,country):
    self.name = name
    self.country = country
    self.status = True
    self.connectDataBase()

  def run(self):
    self.menu()
    self.status = False

    choice = self.choice()

    if choice == 1:
      self.veriekleme()

    if choice == 2:
      self.verisilme()

    if choice == 3:
      self.verigüncelleme()

    if choice == 4:
      self.yazdır()

    if choice == 5:
      self.cıkıs()

  
      

  def menu(self):
    print("****** {} Admin System ******".format(self.name))
    print("1-Veri Ekleme\n2-Veri Silme\n3-Veri Güncelleme\n4-Tüm Verileri Yazdır\n5-Çıkış")

  def choice(self):
    while True:
      try:
        process = int(input("Seçenek Giriniz: "))
        if process < 1 or process > 5:
          print("Lütfen Geçerli Bir Sayı Giriniz!")
          continue
        break
      except ValueError:
        print("Lütfen Bir Sayı Giriniz!")
    return process
  
  def veriekleme(self):
    print("****** Veri Ekleme ******")
    isim = input("Veri İsmi: ").lower().capitalize()
    soyisim = input("Veri İkincil İsmi: ").lower().capitalize()
    idekleme = (input("İD Giriniz: "))

    while True:


      try:
        numara = int(input("Veri Numarası: "))
        break
      except ValueError:
        print("Harf Yazamazsınız. Lütfen Değer Giriniz! ")

    self.cursor.execute("INSERT INTO okul VALUES('{}','{}','{}','{}')".format(idekleme,isim,soyisim,numara))

    self.connect.commit()

    print("Veri İsmi, İkincil İsmi, Numarası, İD'si Sırasıyla {} , {} , {} , {} , Şeklinde Kayıt Edildi".format(isim,soyisim,numara,idekleme))


  def verisilme(self):
    self.cursor.execute("SELECT * FROM okul")

    allstudents = self.cursor.fetchall

    for (students) in (allstudents):
      print(students)


      
  
  def verigüncelleme(self):
    print("****** Veri Güncelleme ******")

  def yazdır(self):
    print("***** Tüm Verileri Yazdır ******")

  def cıkıs(self):
    self.status = False

  def connectDataBase(self):
    self.connect = sqlite3.connect("okul.db")

    self.cursor = self.connect.cursor()

    self.cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS okul(id INT, isim TEXT, soyisim TEXT, numara INT)")

    self.connect.commit()

    
okula = okul("test", "turkiye")

while okula.status:
  okula.run()

fetchall fonksiyonunu cagirmayi unutmussun gibi duruyor.

bunu nasıl yapıcam biliyorsanız söylermisiniz

allstudents = self.cursor.fetchall()
1 Beğeni