Gifleri animasyonlu haliyle ekrana verme

Gifimiz;

class AnimGif(tk.Label):
  def __init__(self, master, *args, **kwargs):
    tk.Label.__init__(self, master, *args, **kwargs)
    self.configure(borderwidth="0")

  def load(self, im):
    if isinstance(im, str):
      im = Image.open(im)
    self.loc = 0
    self.frames = []

    try:
      for i in count(1):
        self.frames.append(ImageTk.PhotoImage(im.copy()))
        im.seek(i)
    except EOFError:
      pass

    try:
      self.delay = im.info['duration']
    except:
      self.delay = 100

    if len(self.frames) == 1:
      self.config(image=self.frames[0])
    else:
      self.next_frame()

  def unload(self):
    self.config(image=None)
    self.frames = None

  def next_frame(self):
    if self.frames:
      self.loc += 1
      self.loc %= len(self.frames)
      self.config(image=self.frames[self.loc])
      self.after(self.delay, self.next_frame)


class myApp:
  def __init__(self, app=None):
    app.title("Animation")
    
    self.bg = AnimGif(app)
    self.bg.load("d0b63dac61f49068926f890bb674743131eb1f98.gif")
    self.bg.pack()
    
def start_gui():
  global root
  root = tk.Tk()
  app = myApp(root)
  root.mainloop()
  
if __name__ == '__main__':
  from PIL import Image, ImageTk
  from itertools import count
  import tkinter as tk
  start_gui()

Çıkışı ;

6 Beğeni

bunu hemen deneyeceğim.
bir progrramdan modül olarak çağırsam sonlandırmasını nasıl yapabilirim?

start_gui fonksiyonundaki root.mainloop() kısmını silmeniz gerekebilir. Ekranı kapamak için de root.destroy() kullanabilirsiniz.

2 Beğeni

ya da AnimGif classında oluşturduğum unload() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
AnimGif classını bir modül şeklinde kullanmak istiyorsanız classı .py uzantılı dosyaya kaydedip daha sonra yeni script dosyanızda import dosyaadi.py şeklinde projeye dahil ettikten sonra bir değişkene tanımlayıp load fonksiyonuyla image dosyanızın yolunu belirttikten sonra pack, place ya da grid metodlarından biriyle ekrana vereceksiniz. Görünürlüğü kaybetmek için unload fonksiyonunu ya da destroy fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

1 Beğeni