Grafiğin boyutunu ayarlama

Pythonda yazdığım kod betiğinde subplot kullanarak yan yana gözüken iki grafik çizdiriyorum. Her grafikte iki adet y ekseni mevcut. Görselleri elde edince grafiklerin en-boy oranları orantılı değil maalesef.
figure(figsize=(8, 3)), figure(figsize=plt.figaspect(0.4)) gibi yöntemleri denememe rağmen sonuç alamadım.
Yardımcı olabiir misiniz?


import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
sens=np.arange(0,5,0.1)
print(len(sens))
y=np.sin(sens)
z=np.cos(sens)
#plt.figure(figsize=(8,3))
plt.figure(figsize=plt.figaspect(5/2)) #en-boy oran: 2.5
fig,axes=plt.subplots(1,2)
l1=axes[0].plot(sens,y,'b',label="Sinus")
axes[0].set_ylabel("Genlik(m)",color="blue")
axes[0].set_xlabel("Zaman(s)")
axes[0].tick_params(axis='y',colors="blue")
ax1=axes[0].twinx()
l2=ax1.plot(sens,z,'r',label="Kosinus")
ax1.set_ylabel("Basinc(psi)",color="red")
ax1.set_xlabel("Zaman(s)")
ax1.tick_params(axis='y',colors="red")
axes[0].legend(l1+l2,["Sinüs","Kosinüs"],loc="lower left")
l3=axes[1].plot(sens,y,'m',label="Hata (e)")
axes[1].set_ylabel("Genlik(m)",color="magenta")
axes[1].set_xlabel("Zaman(s)")
axes[1].tick_params(axis='y',colors="magenta")
ax2=axes[1].twinx()
l4=ax2.plot(sens,z,'k',label="Hata Değişimi (Δe)")
ax2.set_ylabel("LPM(lpm)",color="black")
ax2.set_xlabel("Zaman(s)")
ax2.tick_params(axis='y',colors="black")
axes[1].legend(l3+l4,["Hata (e)","Hata Değişimi (Δe)"],loc="lower left")
plt.tight_layout()
plt.show()

Aşağıdaki yöntemleri de dener misiniz lütfen

ilginiz için teşekkürler.
belirttiğiniz kaynaktaki çözüm önerileri maalesef iş görmüyor.

fig,axes=plt.subplots(1,2,figsize=(10,4))

?