Hata Kodu "sort_values"

Aşağıdaki hata kodunu neden alıyor olabilirim. Tablodaki Sutun değerlerini sıralamak istiyorum. Hata bu yüzden çıkıyor. Kod uzun olsada belki yardımcı olur diye ekledim.Kod sırası 149 sort_values eklediğim için çıktı.

import re
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import datetime
from itertools import islice
import pandas as pd
import numpy as np

x=datetime.datetime.now() #bugüne ait tarih bilgisini çekiyor.
tarih=datetime.datetime.strftime(x,"%d.%m.%Y")  #tarihi uygun formata çevirdik.
plakalar = []
url= "https://www.hipodromx.com/program.aspx?Tarih={}".format(tarih) #url adresimizin uzantısındaki tarihi bulunduğumuz güne çekiyor.
get= requests.get(url)
soup= BeautifulSoup(get.content, "lxml")
liste= []
sehir={"ADANA": 1, "ANKARA": 6, "ANTALYA": 7, "BURSA": 16, "DİYARBAKIR": 21, "ELAZIĞ": 23, "İSTANBUL": 34, "İZMİR": 35, "KOCAELİ": 41, "Ş.URFA": 63}

for i in range(0, 2):
  sehir_bilgisi= soup.find_all("tr", attrs={"id": "ctl00_ContentPlaceHolder1_KosuKartDet_ASPxPageControl1_grdProgram_DXDataRow{}_1".format(i)})
  for sehirler in sehir_bilgisi:
    gunluk_sehir_bilgisi = sehirler.find("td", attrs={"class": "dxgv"}).text #hipodrom bilgisini html yerine göre siteden çektik.
    liste.append(gunluk_sehir_bilgisi)
for k in liste:
      if k.split(" ")[0] in sehir.keys():
        plakalar.append(sehir[k.split(" ")[0]])
for t in range(0,2):
  url2="https://www.hipodromx.com/ProgramTamEkran.aspx?Tarih={}%2000:00:00&Sehir={}".format(tarih, plakalar[t])
  get= requests.get(url2)
  soup= BeautifulSoup(get.content, "lxml")

  kosudaki_atsayisi=[]
  for i in range(0,14):
    if len(re.findall("grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell.+_2".format(i), str(soup)))==0:
      break
    kosudaki_atsayisi.append(len(re.findall("grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell.+_2".format(i), str(soup)))) #kosudaki at sayısı
  KOSU_BILGISI=[]
  AGF=[]
  NO=[]
  ATADI=[]
  TAKI=[]
  AYGIR_KISRAK=[]
  KILO=[]
  JOKEY=[]
  ATSAHIBI_ANTRENOR=[]
  START=[]
  HANDIKAP_PUANI=[]
  DERECE=[]
  KOSMADIGI_GUN=[]
  ORTALAMA_PUAN=[]
  BASLIK=["AGF","NO","ATADI","TAKI","AYGIR_KISRAK","KILO","JOKEY","ATSAHIBI/ANTRENOR","START","HANDIKAP_PUANI","DERECE","KOSMADIGI GUN","ORT.PUAN"]
  for j in range(0,len(kosudaki_atsayisi)):
    kosu_bilgisi = soup.find("td", attrs={"id": "grdProgTamEkran_tccell{}_0".format(j)}).find("tr").text
    KOSU_BILGISI.append(" ".join(kosu_bilgisi.split()))
    for k in range(0, 12):
      KOSU_BILGISI.append(" ")
    for i in range(0, kosudaki_atsayisi[j]):
      agf = soup.find("td", attrs={"id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_2".format(j, i)}).text
      AGF.append(float(agf.partition("-")[0]))
      no=soup.find("td", attrs={"id":"grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_2".format(j, i)}).next_sibling.text
      NO.append(int(no.strip()))
      atadi = soup.find("td", attrs={"id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_4".format(j, i)}).find("a").text
      ATADI.append(atadi.strip())
      taki = soup.find("td",
               attrs={"id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_4".format(j, i)}).find_all(
        "b", text=True)
      taki_bul = []
      for b in taki:
        if b.get_text() == " " or b.get_text() == "KOŞMAZ":
          continue
        taki_bul.append(b.text)
      TAKI.append("".join(taki_bul))
      aygir = soup.find("td",
               attrs={"id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_6".format(j, i)}).text
      x = "".join(aygir.split())
      kisrak_kisrakbabasi = soup.find("td", attrs={
        "id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_7".format(j, i)}).text
      y = "".join(kisrak_kisrakbabasi.split())
      AYGIR_KISRAK.append("/".join((x, y)))
      kilo = soup.find("td", attrs={
        "id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_8".format(j, i)}).text.split()
      Kilo = []
      for x in kilo:
        Kilo.append(float(x.replace(",", ".")))
        toplam = 0
        for y in Kilo:
          toplam += y
      KILO.append(toplam)
      jokey = soup.find("td",
               attrs={"id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_9".format(j, i)}).text
      JOKEY.append(jokey.strip())
      at_sahibi = soup.find("td",
                 attrs={"id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_10".format(j, i)}).text
      x = " ".join(at_sahibi.split())
      antrenor = soup.find("td",
                 attrs={"id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_11".format(j, i)}).text
      y = " ".join(antrenor.split())
      ATSAHIBI_ANTRENOR.append("/".join((x, y)))
      start = soup.find("td",
               attrs={"id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_12".format(j, i)}).text
      START.append(int(start.strip()))
      handikap_puani = soup.find("td", attrs={
        "id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_12".format(j, i)}).next_sibling.text
      HANDIKAP_PUANI.append(handikap_puani.strip())
      derece = soup.find("td", attrs={
        "id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_14".format(j, i)}).find_all("td")
      for x in derece:
        DERECE.append(" ".join(x.text))
      kosmuyor = soup.find("td",
                 attrs={"id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_15".format(j, i)}).text
      KOSMADIGI_GUN.append(kosmuyor.strip())
      ortalama_puan = soup.find("td", attrs={
        "id": "grdProgTamEkran_dxdt{}_grdProgramTekKosuAtBilgi_tccell{}_15".format(j, i)}).next_sibling.text
      ORTALAMA_PUAN.append(int(ortalama_puan.strip()))
  Inputt=iter(AGF)
  Inputt1=iter(NO)
  Inputt2=iter(ATADI)
  Inputt3=iter(TAKI)
  Inputt4=iter(AYGIR_KISRAK)
  Inputt5=iter(KILO)
  Inputt6=iter(JOKEY)
  Inputt7=iter(ATSAHIBI_ANTRENOR)
  Inputt8=iter(START)
  Inputt9=iter(HANDIKAP_PUANI)
  Inputt10=iter(DERECE)
  Inputt11=iter(KOSMADIGI_GUN)
  Inputt12=iter(ORTALAMA_PUAN)
  kosudaki_at_agfsi=[list(islice(Inputt, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_numaralari=[list(islice(Inputt1, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_adlari=[list(islice(Inputt2, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_takilari=[list(islice(Inputt3, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_aygir_kisrak=[list(islice(Inputt4, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_kilolari=[list(islice(Inputt5, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_jokeyleri=[list(islice(Inputt6, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_atsahibi_antrenorleri=[list(islice(Inputt7, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_startlari=[list(islice(Inputt8, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_handikap_puanlari=[list(islice(Inputt9, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_dereceleri=[list(islice(Inputt10, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_kosmadigi_gun=[list(islice(Inputt11, x)) for x in kosudaki_atsayisi]
  kosudaki_at_ortalama_puanlari=[list(islice(Inputt12, x)) for x in kosudaki_atsayisi]

  kosular=list(zip(kosudaki_at_agfsi,kosudaki_at_numaralari, kosudaki_at_adlari,kosudaki_at_takilari,
  kosudaki_at_aygir_kisrak,kosudaki_at_kilolari,kosudaki_at_jokeyleri,kosudaki_at_atsahibi_antrenorleri,
  kosudaki_at_startlari,kosudaki_at_handikap_puanlari,kosudaki_at_dereceleri,kosudaki_at_kosmadigi_gun,
  kosudaki_at_ortalama_puanlari))

  kosu_bilgisi_duzen=[KOSU_BILGISI[x:x + 13] for x in range(0, len(KOSU_BILGISI), 13)]
  KOSULAR=[]
  for i in range(0, len(kosular)):
    df=pd.DataFrame(data=np.transpose(kosular[i]), columns=[kosu_bilgisi_duzen[i], BASLIK]).sort_values(by=AGF,ascending=False)
    KOSULAR.append(df)
  with pd.ExcelWriter("C:\\Users\\Recep_PC\\Desktop\\Panda\\{}{}.xlsx".format(liste[t],tarih)) as writer:#hangi sehirde koşu varsa o isimde excell dosyası oluşturuyor.
    for l in range(0, len(kosudaki_atsayisi)):
      KOSULAR[l].to_excel(writer, sheet_name="Kosu{}".format(l+1))

Fikir vermek amacıyla yazıyorum. “short_values” fonksiyonunu kullanmadan ‘df’ değişkenini print le yazdırırsanız, içerisinde hangi değerden dolayı hata oluştuğunu görebiliriz.