İç İçe Listeyi Sıralandırma

ogrencıler = [[27,“Fatih Başer”],[19,“Dilek Ayran”],[56,“Selim Yıldırım”],[16,“Tuğba Tüysüz”],[52,“Mehmet Abaylı”]] - bu listeyi numara sırasına göre nasıl bastırabiliriz.

ogrenciler.sort(lambda ogrenci: ogrenci[0])
print(ogrenciler)
# Eğer listeniz değişmesin isterseniz `sorted` gömülü fonksiyonunu kullanın:
siralanmis_ogrenciler = sorted(ogrenciler, lambda ogrenci: ogrenci[0])
print(siralanmis_ogrenciler)

tamamdır. teşekkür ederim.