İki boyutlu txt dosyasından veri okuyup bölme

Merhaba elimde olan
6 11
8 20
36 15
9 15
26 8

Şeklindeki verileri txtden okuyup ilk sütunla bir liste diğer sütunla başka bir liste nasıl olusturabilirim
Böldükten sonra 6 yi bir değişkene 11 i başka bir değişkene atamak istiyorum

# Listeleri oluşturalım.
soldakiler = []
sağdakiler = []

# Dosyadan verileri okuyalım.
dosya = open("data.txt", "r")
veriler = dosya.readlines()
dosya.close()

# Döngü yardımıyla elemanları listelere ekleyelim.
for veri in veriler:
    # split ile veriyi soldaki ve sağdaki olarak ikiye ayıralım.
    soldaki, sağdaki = veri.split()
    soldakiler.append(soldaki)
    sağdakiler.append(sağdaki)

print("soldakiler:", soldakiler)
print("sağdakiler:", sağdakiler)

# soldakiler: ['6', '8', '36', '9', '26']
# sağdakiler: ['11', '20', '15', '15', '8']
2 Beğeni

Teşekkür ederim hocam

1 Beğeni