İki kod arasındaki fark

Merhaba arkadaşlar bir konuda yardıma ihtiyacım var birinci kodlar gayet düzgün çalışırken ikincisi çalışmıyor. Nedenini bulamıyorum.

import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd

# Kullanıcıdan hisse kodunu al
hisse_kodu = input("Lütfen çekmek istediğiniz hisse kodunu girin: ")

# URL'yi oluştur
url = f"https://analizim.halkyatirim.com.tr/Financial/ScoreCardDetail?hisseKod={hisse_kodu}"

# Sayfayı getirin
response = requests.get(url)

# HTML içeriğini analiz edin
soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")

# Finansallar tablosunu bulun
finanslar_table = soup.find("table", {"id": "TBLFINANSALVERİLER1"})
# Finansallar tablosunu DataFrame çevir
finanslar_df = pd.read_html(str(finanslar_table))[0]

# Karlılık tablosunu bulun
karlilik_table = soup.find("table", {"id": "TBLFINANSALVERİLER2"})

# Karlılık tablosunu DataFrame'e çevirin
karlilik_df = pd.read_html(str(karlilik_table))[0]

# Çarpanlar tablosunu bulun
carpanlar_table = soup.find("table", {"id": "TBLFINANSALVERİLER3"})

# Çarpanlar tablosunu DataFrame'e çevirin
carpanlar_df = pd.read_html(str(carpanlar_table))[0]

# Excel dosyasını oluşturun ve DataFrame'leri yazın
with pd.ExcelWriter("veriler.xlsx", engine='xlsxwriter') as writer:
  # Finanslar tablosunu yazın
  finanslar_df.to_excel(writer, sheet_name='Finanslar', index=False)
  
  # Karlılık tablosunu yazın
  karlilik_df.to_excel(writer, sheet_name='Karlılık', index=False)
  
  # Çarpanlar tablosunu yazın
  carpanlar_df.to_excel(writer, sheet_name='Çarpanlar', index=False)
  
  # Her sayfadaki sütunları otomatik genişleme yapacak şekilde ayarlayın
  for sheet in writer.sheets:
    worksheet = writer.sheets[sheet]
    for i, column in enumerate(finanslar_df.columns):
      column_len = max(
        finanslar_df[column].astype(str).str.len().max(),
        len(column) + 2
      )
      worksheet.set_column(i, i, column_len)

print("Veriler başarıyla kaydedildi.")
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd

# Kullanıcıdan sektörü al
sektor = input("Lütfen çekmek istediğiniz sektörü girin: ")

# URL'yi oluştur
url = f"https://analizim.halkyatirim.com.tr/Financial/ScoreCardDetail?sector={sektor}"

# Sayfayı getirin
response = requests.get(url)

# HTML içeriğini analiz edin
soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")

# Finansallar tablosunu bulun
finanslar_table = soup.find("table", {"id": "TBLFINANSALVERİLER1"})
# Finansallar tablosunu DataFrame çevir
if finanslar_table:
  finanslar_df = pd.read_html(str(finanslar_table))[0]
else:
  print("Finansal veriler tablosu bulunamadı.")

# Karlılık tablosunu bulun
karlilik_table = soup.find("table", {"id": "TBLFINANSALVERİLER2"})
# Karlılık tablosunu DataFrame'e çevirin
if karlilik_table:
  karlilik_df = pd.read_html(str(karlilik_table))[0]
else:
  print("Karlılık verileri tablosu bulunamadı.")

# Çarpanlar tablosunu bulun
carpanlar_table = soup.find("table", {"id": "TBLFINANSALVERİLER3"})
# Çarpanlar tablosunu DataFrame'e çevirin
if carpanlar_table:
  carpanlar_df = pd.read_html(str(carpanlar_table))[0]
else:
  print("Çarpanlar verileri tablosu bulunamadı.")

# Excel dosyasını oluşturun ve DataFrame'leri yazın
with pd.ExcelWriter("veriler.xlsx", engine='xlsxwriter') as writer:
  # Finanslar tablosunu yazın
  if 'finanslar_df' in locals():
    finanslar_df.to_excel(writer, sheet_name='Finanslar', index=False)
  
  # Karlılık tablosunu yazın
  if 'karlilik_df' in locals():
    karlilik_df.to_excel(writer, sheet_name='Karlılık', index=False)
  
  # Çarpanlar tablosunu yazın
  if 'carpanlar_df' in locals():
    carpanlar_df.to_excel(writer, sheet_name='Çarpanlar', index=False)
  
  # Her sayfadaki sütunları otomatik genişleme yapacak şekilde ayarlayın
  for sheet in writer.sheets:
    worksheet = writer.sheets[sheet]
    for i, column in enumerate(finanslar_df.columns):
      column_len = max(
        finanslar_df[column].astype(str).str.len().max(),
        len(column) + 2
      )
      worksheet.set_column(i, i, column_len)

print("Veriler başarıyla kaydedildi.")

Ben iki kod arasında bir fark bulamadım ama
ikinci kodlamada tabloların bulunamadığına dair uyarı alıyorum

import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd

# Kullanıcıdan sektörü veya hisse kodunu al
secim = input("Hisse kodu mu (H) yoksa sektör mü (S) çekmek istersiniz?: ").upper()

if secim == "H":
  # Kullanıcıdan hisse kodunu al
  hisse_kodu = input("Lütfen çekmek istediğiniz hisse kodunu girin: ")

  # URL'yi oluştur
  url = f"https://analizim.halkyatirim.com.tr/Financial/ScoreCardDetail?hisseKod={hisse_kodu}"
else:
  # Kullanıcıdan sektörü al
  sektor = input("Lütfen çekmek istediğiniz sektörü girin: ")

  # URL'yi oluştur
  url = f"https://analizim.halkyatirim.com.tr/Financial/ScoreCardDetail?sector={sektor}"

# Sayfayı getirin
response = requests.get(url)

# HTML içeriğini analiz edin
soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")

# Finansal veri tablolarını bul
finanslar_table = soup.find("table", {"id": "TBLFINANSALVERİLER1"})
karlilik_table = soup.find("table", {"id": "TBLFINANSALVERİLER2"})
carpanlar_table = soup.find("table", {"id": "TBLFINANSALVERİLER3"})

# Excel dosyasını oluşturun ve DataFrame'leri yazın
with pd.ExcelWriter("veriler.xlsx", engine='xlsxwriter') as writer:
  # Hisse kodu için
  if secim == "H":
    finanslar_df = pd.read_html(str(finanslar_table))[0]
    karlilik_df = pd.read_html(str(karlilik_table))[0]
    carpanlar_df = pd.read_html(str(carpanlar_table))[0]

    # DataFrame'leri oluşturun ve her biri için ayrı bir sayfaya yazın
    finanslar_df.to_excel(writer, sheet_name='Finanslar', index=False)
    karlilik_df.to_excel(writer, sheet_name='Karlılık', index=False)
    carpanlar_df.to_excel(writer, sheet_name='Çarpanlar', index=False)
  # Sektör için
  else:
    if finanslar_table and karlilik_table and carpanlar_table:
      finanslar_df = pd.read_html(str(finanslar_table))[0]
      karlilik_df = pd.read_html(str(karlilik_table))[0]
      carpanlar_df = pd.read_html(str(carpanlar_table))[0]

      # DataFrame'leri oluşturun ve her biri için ayrı bir sayfaya yazın
      finanslar_df.to_excel(writer, sheet_name='Finanslar', index=False)
      karlilik_df.to_excel(writer, sheet_name='Karlılık', index=False)
      carpanlar_df.to_excel(writer, sheet_name='Çarpanlar', index=False)
    else:
      print("Sektör verileri bulunamadı.")

print("Veriler başarıyla kaydedildi.")

kodları birleştirdim yine de kodlar veri çekemiyor şöyle sektör ismini yazdığımda websitesinden tüm o sektöre ait hisselerin verilerini çekmeli