Iki kodu birleştirme

şu iki kodu nasıl birleştirebilirim? ilk yazdığım koddaki mesajlar ekranda biriktikçe ekranı sıkıştırıyor. bunun yerine kaydırma çubuğu kullanmak istiyorum… ikinci kodda kaydırma çubuğu kullanımı var ama ben bu iki kodu birleştiremedim. bu konuda yardımcı olur musunuz?
BİRİNCİ KOD:

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
from kivy.uix.textinput import TextInput
from kivy.uix.image import Image
from kivy.uix.button import Button
from kivy.core.window import Window
import random
import sys

Window.size = (350, 600)
Window.clearcolor=(82/255, 139/255,139/255,1)
 
def sohbet(a1):
      for a in range(0,len(ek1)):
        aa1=(ek1[a][0]).lower()
        if a1==aa1:
          a1=ek1[a][2]
          return a1
          break
ek1=[
      ['döngü nedir',"","Bir önermeyi ikinci bir önermeyle, onu da dönüp birincisiyle tanıtlamaya kalkışma yolu."],
      ['hoşçakal',"","Tekrar görüşmek üzere"],
      ['merhaba nasılsın',"merhaba, nasılsın",'Gayet iyiyi. Teşekkürler sorduğun için'],
      ['Chatbot nedir',"",'İnsanlarla iletişim kurmak için tasarlanmış sohbet robotlarıdır. Benim gibi.'],
      ['günaydın','Günaydın...','Sana da Günaydın'],
      ['merhaba','','Merhaba, nasılsın?'],
      ['nasılsın','','şükür...'],
      ['naber',"",'Gayet iyiyim. Teşekkürler sorduğun için','İyidir.. :)'],
      ['Napıyosun',"",'İnsanlarla konuşuyorum.'],
      ['iyi akşamlar',"",'Sana da iyi akşamlar'],
      ['Tübaydın','','Tünaydın...'],
      ['iyi geceler',"",'iyi geceler...'],
      ['selam',"",'selam.'],
      ['devlet nedir',"",'İdeal olarak halkın bir temsilcisidir.'],
      ]


class MyGrid(GridLayout):
  def __init__(self, **kwargs):
    super(MyGrid, self).__init__(**kwargs)
    self.cols=1
    self.inside=GridLayout(padding=5, spacing=1, size_hint_y=0.05)
    self.inside.cols=1
    self.inside.add_widget(Image(source="logo.png", size_hint=(None,None),width=335, height=40))
    self.add_widget(self.inside)
    
    self.insi=GridLayout(padding=5, spacing=1, size_hint_y=0.95)
    self.insi.cols=1


    self.add_widget(self.insi)    
    self.insid=GridLayout(padding=10, spacing=1, size_hint_y=0.08)
    self.insid.cols=2
    
    self.konus=TextInput(font_size = 15, size_hint=(None,None),width=250, height=30, foreground_color=[82/255, 139/255,139/255,1])
    self.insid.add_widget(self.konus)
    
    self.submit=Button(text ="Gönder", background_color = [82/255, 139/255,139/255,1], size_hint=(None,None),width=70, height=30)
    self.submit.bind(on_press=self.pressed)
    self.insid.add_widget(self.submit)

    self.add_widget(self.insid)

  def pressed(self, instance):
    k2=""

    a=True
    c,c1=0,0
    ad1="Misafir"
    a2="SanalSohbet: "
   
    while a:
      ad=ad1+": "
      a1=self.konus.text       
      Soru_ilk_hali=self.konus.text 
      a1=a1.lower()          
      c1+=1
      if sohbet(a1)!=None:
          k2=sohbet(a1)
          a=False
      else:
        k2="Anlamadım. farklı bir şekilde ifade eder misin?"
        a=False

    #alt kısım ekrana gönderilen bölüm 

    a=False
    self.konus.text= ""

    self.k= Label(halign='left', font_size='13', text='Kullanıcı: '+Soru_ilk_hali)  # burası
    self.insi.add_widget(self.k)                           # burası
    self.k= Label(halign='left', font_size='13', text='Bilgisayar: '+k2)       # burası
    self.insi.add_widget(self.k)                           # burası
    
class MyApp(App):
  def build(self):    
    return MyGrid()

if __name__=="__main__":
  MyApp().run()

İKİNCİ KOD:

from kivy.app import App
from kivy.uix.image import AsyncImage
from kivy.lang import Builder
from kivy.metrics import dp

kv = """
ScrollView:
  id: scr1
  size_hint: 1,1
  GridLayout:
    id: grd1
    cols: 3
    spacing: 20
    size_hint_y: None
    size_hint_x: 1
    height: max(self.minimum_height, scr1.height)
"""

class foto(App):
  
  def on_start(self):
    for i in range(60):
      self.app.ids.grd1.add_widget(AsyncImage(source='http://wallpaper-gallery.net/images/wallpaper-for-android/wallpaper-for-android-24.jpg',
      size_hint_y=None,
      keep_ratio=False,
      height= dp(200),
      allow_stretch=True))
      
  def build(self):
    self.app=Builder.load_string(kv)
    return self.app
    
foto().run()