İki tarih arasını listeleme

Pythonda pyqt5 aracılığı ile bir grafik arayüz yapacağım. İki tane datetime edit olacak ve arasındaki günleri bana bir liste aracılığı ile verecek bir koda ihtiyacım var. Buna göre bir veri tabanına bağlanıp o günlerdeki verileri tek tek çekip bir tableviewe listeleyeceğim. Belirli günler aralığındaki veriler ile işlemler yapacağım. (Örneğin o aralıktaki yapılan satışları toplayıp göstereceğim). Ama o aralıkta sadece kaç gün olduğunu bilebiliyorum QDate().date().daysTo(end.daysTo()) ile. Dediğim şeyi yapamıyorum yardım lütfen

datetime ve timedelta modülleriyle yapabilirsiniz.

from datetime import (datetime as dt, timedelta as td)


def time_range(dt1: dt, dt2: dt):
  if dt2 > dt1:
    return [
      (dt1 + td(days=i)).strftime("%Y.%m.%d") 
      for i in range((dt2 - dt1).days)
    ]
  elif dt1 > dt2:
    return [
      (dt2 + td(days=i)).strftime("%Y.%m.%d") 
      for i in range((dt1 - dt2).days)
    ]
  
  
dt1 = dt.strptime("2020.07.02", "%Y.%m.%d")
dt2 = dt.strptime("2020.08.02", "%Y.%m.%d")
print(time_range(dt1, dt2))
2 Beğeni