İkinci pencereye nasıl geçerim

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager,Screen


Builder.load_file("screen.kv")

class pencere1(Screen):
	def kayt(self):
		f=open("dosyaTR.txt","w")
		f.write(self.root.ids.txt.text)
		f.write("\n")
		f.close()
	def oku(self):
		f=open("dosyaTR.txt","r")
		self.yazi=(f.read())
		self.manager.pencere2="%s"% self.yazi			
class pencere2(Screen):
	pass
	
sm=ScreenManager()
sm.add_widget(pencere1(name="pencere1"))
sm.add_widget(pencere2(name="pencere2"))

class uygulama(App):
	def build(self):
		return sm

		
		
uygulama().run()	
-----------------------------------------------------
#kv dosyası...
<pencere1>:
  BoxLayout:
    TextInput:
      id:txt
      multiline:True
  BoxLayout:
    Button:
      text:"Oku"
      size_hint_y:.2
      on_press:app.oku()    
    Button:
      text:"Kayıt"
      size_hint_y:.2
      on_press:app.kayt()
    Button:
      text:"Git" 
      size_hint_y:.2
      on_press:
        root.manager.transition.direction="left"
        root.manager.transition.duration=.2
        root.manager.current="pencere2" 
<pencere2>
  BoxLayout:
    Label:
      id: lbl 
    Button:
      text:"Geri"
      size_hint_y:.2
      on_press:root.manager.current=root.manager.previous()
#1 pencerede dosyayı kayıt edip 2 inci pencerede göstericem.Ama kayıt olmuyor.AttributeErorr veriyor
[...]
<pencere1>:
  id: siir #burada screenin idini siir yaptım
  BoxLayout:
    TextInput:
      id:txt
      multiline:True
  BoxLayout:
    Button:
      text:"Oku"
      size_hint_y:.2
      on_press:siir.oku(txt)    
    Button:
      text:"Kayıt"
      size_hint_y:.2
      on_press:siir.kayt(txt) #sen burada app.kayt diyemezsiniz. app.kayt demen için uygulama adlı classın içinde o fonksiyonun olması lazım pencere1 adlı class ın içindeki kayt fonksiyonunu kullanman için siir.kayt demelisin. siir burada pencere1 adlı class ın yerine geçer
      #ayrıca ben orada siir.kayt(txt) yaptım. txt orada TextInput classının kendisidir.
    Button:
      text:"Git" 
      size_hint_y:.2
      on_press:
        root.manager.transition.direction="left"
        root.manager.transition.duration=.2
        root.manager.current="pencere2"
[...]
class pencere1(Screen):
  def kayt(self, nesne): 
    print("burada nesne nedir sorusuna bir cevap",nesne)
    f.open("dosyaTR.txt","w")
    f.write(nesne.text)
    f.write("\n")
    f.close()
[...]

Edit: Ayrıca oku fonksiyonu da hata verecektir. sen app.oku dediğinde oku fonksiyonu uygulama adlı class içinde aranacak, bulunamayınca bir attribute error yükseltecektir.

Kolay gelsin :blush:

Cihat bu dosya kayıt yapılıyor onu biliyorum ama oku dediğimde pencere 2 de gözükmesini istiyorum.Yani 1 pencerede butona tıklayınca 2 inci pencerede yazıyı okunacak.Yani şöyle deyim hamburger menu gibi…


#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager,Screen
Builder.load_string("""
<pencere1>:
  BoxLayout:
    TextInput:
      font_size: sp(25)
      id: txt
  BoxLayout:
    Button:
      text: "Oku"
      size_hint_y: .2
      on_press: root.oku()    
    Button:
      text: "Kayıt"
      size_hint_y: .2
      on_press: root.kayt()
    Button:
      text: "Git" 
      size_hint_y: .2
      on_press:
        root.manager.transition.direction = "left"
        root.manager.transition.duration = .5
        root.manager.current = "pencere2" 
<pencere2>
  BoxLayout:
    orientation: "vertical"
    Label:
      id: lbl
      font_size: sp(25)
    BoxLayout:
      Button:
        text: "Göster"
        size_hint_y: .2
        on_press: root.goster()
      Button:
        text: "Geri"
        size_hint_y: .2
        on_press:
          root.manager.transition.direction = "right"
          root.manager.transition.duration = .5
          root.manager.current = "pencere1" 
""")

class pencere1(Screen):
	def kayt(self):
		f = open("dosyaTR.txt","w")
		f.write(self.ids.txt.text)
		f.write("\n")
		f.close()
	def oku(self):
		f = open("dosyaTR.txt","r")
		self.yazi = (f.read())
		self.ids.txt.text = "%s" % self.yazi

class pencere2(Screen):
  def goster(self):
    f = open("dosyaTR.txt","r")
    self.yazi = (f.read())
    self.ids.lbl.text = self.yazi

sm = ScreenManager()
sm.add_widget(pencere1(name = "pencere1"))
sm.add_widget(pencere2(name = "pencere2"))

class uygulama(App):
	def build(self):
		return sm
		
uygulama().run()