Inheritance konusunda problem

merhaba pythona yeni başladım kendimce başlangıç düzeyde programlar yazıyorum ama inheritance konusunda sıkıntı yaşıyorum birden fazla miras verilemiyor sanırımkodlar hakkında yardımcı olurmusunuz

import random
import sqlite3
from PyQt5 import QtWidgets
import sys


class Functions(sqlite3.connect):

  def __init__(self):

    super().__init__()  def registerFunc(self):


    connect = sqlite3.connect("Database.db")

    cursor = connect.cursor()
    sorgu = "Insert Into Staffs Values (?,?,?,?,?,?,?)"

    self.cursor.execute(sorgu,(self.ıd,self.name,self.lastName,self.age,self.depertmant,self.mail,self.adress))

    connect.commit()class StaffRegistration(QtWidgets.QWidget):

  def __init__(self):

    super().__init__()

    self.dbConnect()

    self.init_ui()  def dbConnect(self):

    connect = sqlite3.connect("Database.db")

    cursor = connect.cursor()

    query = "Create Table If not exists Staffs "

    values = "(ıd INT,name TEXT,lastName TEXT,age INT,departmant TEXT,mail TEXT,adress TEXT)"

    cursor.execute(query+values)

    connect.commit()

  def init_ui(self):


    self.ıd = random.randint(1, 100000)
    self.nameTag = QtWidgets.QLabel("İsim:")
    self.name = QtWidgets.QLineEdit("Lütfen İsim Giriniz")
    self.lastNameTag = QtWidgets.QLabel("Soyisim: ")
    self.lastName = QtWidgets.QLineEdit()
    self.ageTag = QtWidgets.QLabel("Yaş: ")
    self.age = QtWidgets.QLineEdit()
    self.departmantTag = QtWidgets.QLabel("Departman: ")
    self.departmant = QtWidgets.QLineEdit()
    self.mailTag = QtWidgets.QLabel("Mail: ")
    self.mail = QtWidgets.QLineEdit()
    self.adressTag = QtWidgets.QLabel("Adres: ")
    self.adress = QtWidgets.QLineEdit()
    self.registerButon = QtWidgets.QPushButton("Kayıt")
    self.addTag = QtWidgets.QLabel("Lütfen Bilgileri Doğru Giriniz!!!!")

    v_box1 = QtWidgets.QVBoxLayout()
    v_box1.addStretch()
    v_box1.addWidget(self.nameTag)
    v_box1.addWidget(self.lastNameTag)
    v_box1.addWidget(self.ageTag)
    v_box1.addWidget(self.departmantTag)
    v_box1.addWidget(self.mailTag)
    v_box1.addWidget(self.adressTag)
    v_box1.addStretch()
    v_box1.addWidget(self.addTag)


    v_box2 = QtWidgets.QVBoxLayout()
    v_box2.addStretch()
    v_box2.addWidget(self.name)
    v_box2.addWidget(self.lastName)
    v_box2.addWidget(self.age)
    v_box2.addWidget(self.departmant)
    v_box2.addWidget(self.mail)
    v_box2.addWidget(self.adress)
    v_box2.addStretch()
    v_box2.addWidget(self.registerButon)

    h_box1 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    h_box1.addStretch()
    h_box1.addLayout(v_box1)
    h_box1.addStretch()

    h_box2 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    h_box2.addStretch()
    h_box2.addLayout(v_box2)
    h_box2.addStretch()

    h_box_c = QtWidgets.QHBoxLayout()
    h_box_c.addLayout(h_box1)
    h_box_c.addLayout(h_box2)

    self.setLayout(h_box_c)


    self.setGeometry(150,150,350,350)
    self.setWindowTitle("Kayıt")


    self.show()


app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
class Begin():

  def __init__(self):    self.func = Functions()

    self.staff = StaffRegistration()

  def start(self):
    pass


sys.exit(app.exec_())

line 7, in
class Functions(sqlite3.connect):
TypeError: cannot create ‘builtin_function_or_method’ instances

Siz Functions sınıfının sqlite3.connect fonksiyonunu miras almasını sağlamaya çalışıyorsunuz sorun buradan kaynaklanıyor. sqlite3.__init__ modülünde miras alabileceğiniz bir sınıf yok. Bunun için sqlite3 kütüphanesinin dbapi2 modülünü kullanmanız gerekiyor.

from sqlite3.dbapi2 import Connection


class Database(Connection):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    self.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS DATA(a, b)")
    self.commit()


Database(database="test.db")