input-type="MOUSE" özelliğini devre dışı bırakmak

Sanırım Google mesajlar’ın web sitesinde body etiketi içinde input-type=“MOUSE” olduğu için seleniumla sms mesajlarını okuyamıyorum. Bunu düzeltmenin bir yolu var mıdır?

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC

prefs = {"profile.default_content_setting_values.notifications" : 2}
chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options.add_argument("--start-maximized")
chrome_options.add_experimental_option("prefs",prefs)
driver = webdriver.Chrome(options=chrome_options)
driver.get("https://messages.google.com/web/conversations/246")

assert "Messages for web" in driver.title

try:
  wait = WebDriverWait(driver, 20)
  rememberYesButton = wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, 
'/html/body/mw-app/mw-bootstrap/div/main/mw-main-container/div/mw-main-nav/div/mw-banner/div/mw-remember-this-computer-banner/div/div[2]/button[2]/span[1]')))
  rememberYesButton.click()
  print("buttona tiklandi")
  driver.close()
except:
  print("button bulunamadi")
  driver.close()

sorunsuz calısıyor

2 Beğeni

allah allah, bende buton bulunamadı diyor hocam. tıklanabilir olasıya kadar bekle fonksiyonunu kullandım ama işe yaramadı yine. çözümünü bulasıya kadar mouse otomasyonu ile çalışayım bari

Responsive tasarımlarda pencere boyutu gibi etkenler devreye girince xpath degisiyor, paylastıgım kodlar tam ekranda butonu buldu.