'int' object has no attribute 'left' Hatası

Merhaba aşağıdaki kodu çalıştırdığımda başlıktaki hatayı alıyorum bunun çözümü nedir. Kod tamamen alıntıdır bir videodan bakarak öğrenmeye çalışıyorum.

Not: Zemini yüklememe izin vermediği için koddan o bölümleri yorum satırı yapmak zorunda kaldım.

Kod:

import pygame, sys
from random import randint

class Tree(pygame.sprite.Sprite):
	def __init__(self,pos,group):
		super().__init__(group)
		self.image = pygame.image.load('Camera/graphics/tree.png').convert_alpha()
		self.rect = self.image.get_rect(topleft = pos)

class Player(pygame.sprite.Sprite):
	def __init__(self,pos,group):
		super().__init__(group)
		self.image = pygame.image.load('Camera/graphics/player.png').convert_alpha()
		self.rect = self.image.get_rect(center = pos)
		self.direction = pygame.math.Vector2()
		self.speed = 5

	def input(self):
		keys = pygame.key.get_pressed()

		if keys[pygame.K_UP]:
			self.direction.y = -1
		elif keys[pygame.K_DOWN]:
			self.direction.y = 1
		else:
			self.direction.y = 0

		if keys[pygame.K_RIGHT]:
			self.direction.x = 1
		elif keys[pygame.K_LEFT]:
			self.direction.x = -1
		else:
			self.direction.x = 0

	def update(self):
		self.input()
		self.rect.center += self.direction * self.speed

class CameraGroup(pygame.sprite.Group):
  def __init__(self) -> None:
    super().__init__()
    self.display_surface = pygame.display.get_surface()
    
    # kutu kurulumu
    self.offset = pygame.math.Vector2()
    self.camera_borders = {"left": 200, "right": 200, "top": 100, "bottom": 100}
    l = self.camera_borders["left"]
    t = self.camera_borders["top"]
    w = self.display_surface.get_size()[0] - (self.camera_borders["left"] + self.camera_borders["right"])
    h = self.display_surface.get_size()[1] - (self.camera_borders["top"] + self.camera_borders["bottom"])
    self.camera_rect = pygame.Rect(l,t,w,h)
    
    # yer
    #self.ground_surface = pygame.image.load("Camera/graphics/ground.png").convert_alpha()
    #self.ground_rect = self.ground_surface.get_rect(topleft = (0,0))
  
  def box_target_camera(self, target):
    
    if target.rect.left < self.camera_rect.left:
      self.camera_rect = target.rect.left
    
    self.offset.x = self.camera_rect.left - self.camera_borders["left"]
    self.offset.y = self.camera_rect.top - self.camera_borders["top"]
   
  def costum_draw(self):
    
    self.box_target_camera(player)
    
    # yer
    #self.display_surface.blit(self.ground_surface, self.ground_rect)
    
    # aktif elemanlar
    for sprite in sorted(self.sprites(), key = lambda sprite: sprite.rect.centery):
      self.display_surface.blit(sprite.image, sprite.rect)
      
    pygame.draw.rect(self.display_surface, "yellow", self.camera_rect, 5)
      
pygame.init()
pencere = pygame.display.set_mode((1280,720))
clock = pygame.time.Clock()

# setup
camera_group = CameraGroup()
player = Player((640,360), camera_group)

for i in range(20):
  random_x = randint(1000, 2000)
  random_y = randint(1000, 2000)
  Tree((random_x, random_y), camera_group)

while True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      pygame.quit()
      sys.exit()
    if event.type == pygame.KEYDOWN:
      tus = pygame.key.get_pressed()
      if tus[pygame.K_ESCAPE]:
        pygame.quit()
        sys.exit()
  
  pencere.fill(("#71ddee"))
  camera_group.update()
  camera_group.costum_draw()
  
  pygame.display.update()
  clock.tick(60)

Resimler:
tree
player

int objesinin left değeri yok. int.left yapamassın. Hatırladığım kadarıyla pygame de Rect'ler left değerine sahipti. Zaten sende kodda rect.left şeklinde kullanmışsın. Yorum satırına aldığın kısımlar zeminin görselini yüklüyor, rect ini tanımlıyor. Videoyu ben de izlemiştim.

Zemini yüklemene nasıl izin vermiyor? Ne hatası veriyor? Dosya konumlarını ayarlarken dikkat et videodaki ile aynı yap. Videoyu izleyeli çok oldu o yüzden pek hatırlamıyorum ama yorum satırına aldığın yerleri düzeltirsen sorun çözülebilir diye düşünüyorum.

Edit: Hata mesajının tamamını atabilir misin? Kodda gözden kaçırdığım bir şey varsa söyle.

Öncelikle 8 gün sonra cevap verdiğim için özür dilerim ama nasıl yaptığımı hatırlamadığım bir şekilde hatayı çözmüşüm yine de yardımın için teşekkür ederim.

1 Beğeni