İstenilen sayıda liste üretip hepsini bir öğeden başka aynı öğe olmayan tek listede birleştirmek


#1

Kendi başlangıç seviyeme göre kendimi zorlamak adına bu başlangıç programını yazmaya karar
verdim.Program generate adlı bir modulden ve modulu içe aktardığım ana programdan oluşuyor.
modul programı:
class generate():
def init(self):
self.liste=[]
self.seçim=""
self.choice()

  def choice(self):
    print("""
         Sayı girmek için: 1
         Metin girmek için: 2
         Çıkış için:    q
                   """)
    self.seçim=input("Lütfen seçiminizi giriniz:\t")
    if not self.seçim=="1" and not self.seçim=="2":
      if self.seçim=="q":
        print("Çıkılıyor...")
        return
      print("Sadece 1,2 ve q seçenekleri")
      self.choice()
    #print(self.seçim)
    elif self.seçim=="1":
      self.sayı_gir()
    elif self.seçim=="2":
      self.metin_gir()
#başka veri tipleri girmek için tuple vss buraya choice() ekleme yapabiliriz
#elif self.seçim=="3": self.tuple_gir() gibi
  def sayı_gir(self):
    self.sayı=input("Lütfen Sayıyı Girin")
    if not self.sayı:
      print("Boş karakter girmeyin")
      self.choice()
    elif not self.sayı.isnumeric():
      print("Sadece sayı")
      self.choice()
    self.sayı=int(self.sayı)
    self.liste.append(self.sayı)
    a=input("Tekrar veri eklemek ister misiniz?e/h")
    a=a.lower()
    if a=="e":
      self.choice()
    elif a=="h":
      return
    else:
      self.choice() #e,h harfi dışında
  def metin_gir(self):
    self.metin=input("Lütfen metni girin")
    if not self.metin:
      print("Boş karakter girmeyin")
      self.choice()
    self.liste.append(self.metin)
    b=input("Tekrar veri eklemek ister misiniz?e/h")
    b=b.lower()
    if b=="e":
      self.choice()
    elif b=="h":
      return
    else:
      self.choice() #e,h harfi dışında  
    
if __name__=="__main__":
  generate().liste
else:
  print("Modül içe aktarıldı")
#sınıfın ana kemiği choice(self),girintilere dikkat!!!girinti hizalarında
#yapılan işlemlere bak!!!
#import generate as gn
#a=gn.generate()
#b=gn.generate()
#c=gn.generate()
#a_list=a.liste
#b_list=b.liste
#c_list=c.liste
#Başka bir programda generate.py modül olarak içe aktardıktan sonra
#a=gn.generate() örneklendirip(instantiation) sonra a_list=a.liste
#liste adlı örnek niteliğini(instance attribute) değişkene atıyoruz.
#sınıfta bir örnekleme alıp liste değerini değişkene atadıktan sonra
#b=gn.generate() ikinci kez aynı işlemi yapmak için sınıfın quit ile
#tamamen programı kapatmasını değil ikinci örneklemeyi alabilmek için
#return kullanıp bağlı olduğu fonksiyondaki alt satırları işletmeyerek
#programı tamamen kapatmadan b=gn.generate() işlemine modül olarak çağrılan
#programda devam edebiliyoruz.

kodları alıntı yaparken ilk 5 kodu forum girinti yapamadığından dolayı girintiyi siz koyabilirsiniz.
kusura bakmayın.
asıl program ise
import generate as gn
#a=gn.generate()
#b=gn.generate()
#c=gn.generate()
#a_list=a.liste
#b_list=b.liste
#c_list=c.liste
vr={}
try:
x=int(input(“Kaç adet liste gireceksiniz?”))
except ValueError as hata:
print(“Sadece sayı”)
print(hata)
for num in range(0,x):
vr[“a”+str(num)]=gn.generate().liste
print(vr) #kontrol için
listee=list(vr.values())
print(listee) #kontrol için

def unique_list(*args):
  print(args) #kontrol için
  return list(set().union(*args))
print(unique_list(*listee))
#print(unique_list(a_list,b_list,c_list))

for num in range(0,x):
vr[“a”+str(num)]=gn.generate().liste girintisi düzeltilcek


#2