İstihza belgelerindeki kodda hata alıyorum

Merhaba.
Sıralama çalışmıyor. Acaba yardımcı olabilir misiniz?

Kodu aşağıdaki sayfadan aldım:
https://python-istihza.yazbel.com/karakter_dizileri.html

Kod olduğu gibi çalışıyor, sıralıyor. Fakat list’i sıralamak isteyince hata veriyor.

harfler = ‘aAàâÂbBcCçÇdDeEêÊfFgGğĞhHıIiİîÎìÌjJkKlLmMnNoOöÖpPqQrRsSşŞtTuUûÛùüÜvVwWxXyYzZ’

harfler = “abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz” ## bu da çalışmadı

çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}
k = sorted(“öÖafgdhkıi”, key=çevrim.get) # çalışıyor
print(k)

l = list()
l.append(“ccc”)
l.append(“aaa”)
l.append(“bbb”)
print(l)

l.sort(key=çevrim.get) # çalışmıyor - hata veriyor

l = sorted(l, key=çevrim.get) # çalışmıyor - hata veriyor
print(l)

Çıktısı:

[‘a’, ‘Â’, ‘d’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘ı’, ‘i’, ‘k’, ‘ö’, ‘Ö’]
[‘ccc’, ‘aaa’, ‘bbb’]
Traceback (most recent call last):
File “D:/Kelimat2020-Program/Kelimat-2020/ex/ex_problem_tr_unicode_gercek.py”, line 16, in
l = sorted(l, key=çevrim.get)
TypeError: ‘<’ not supported between instances of ‘NoneType’ and ‘NoneType’

Process finished with exit code 1

Merhaba.

Kodlarınızı ve aldığınız hatayı şuraya göre tekrar düzenler misiniz: