Json verisini anahtar-key gibi çevirme

Değerli üstatlar merhaba.
Elimde olan json verisi şu şekilde ;

 {
 "user_id": 23092833316,
 "firstName": "Ahmet",
 "lastName": "Bilmemne",
 "email": "Ahmet@outlook.com",
 "username": "Ahmetce",
 "password": "225c7b7f0cd74e1627fbf7786e58e12625e77a7904f9c13a63217a5a85a2461f:c5b07bae800446bdb5b9f603885593cb",
 "accountKEY": "7US2-AN6I-K8ZR-OFHE-1BGY-45L9",
 "register_date": "Fri Oct 29 23:47:27 2021",
 "accessLevel": "Customer"
 }

Bu veriyi şu hale getirebilmem mümkün mü ?

 "23092833316" : {
  "firstName": "Ahmet",
  "lastName": "Bilmemne",
  "email": "Ahmet@outlook.com",
  "username": "Ahmetce",
  "password": "225c7b7f0cd74e1627fbf7786e58e12625e77a7904f9c13a63217a5a85a2461f:c5b07bae800446bdb5b9f603885593cb",
  "accountKEY": "7US2-AN6I-K8ZR-OFHE-1BGY-45L9",
  "register_date": "Fri Oct 29 23:47:27 2021",
  "accessLevel": "Customer"
  }
 }

Bunu nasıl yapabilirim ?

Kodlarım :

import sqlite3 as sqlite
import Generator
import os
import json
import datetime
import GeneralSecure

# Account Management
class Account:
  # Props
  
  def __init__(self, user_id, firstName, lastName,
         email, accessLevel, username, password,
         accountKEY, register_date):
    
    #, Get & Set?
    self.user_id = user_id
    self.firstName = firstName
    self.lastName = lastName
    self.email = email
    self.username = username
    self.password = password
    self.accountKEY = accountKEY
    self.register_date = register_date
    self.accessLevel = accessLevel
class UserRepository:
  def __init__(self):
      self.users = []
      self.staff = []
      self.IsLoggedIn = False # By default, login is not available.
      self.currentUser = {}
      self.loadUsers()
      
  def loadUsers(self):
    try:
      # Eğer AccInformation.json dosyası varsa...
      if os.path.exists('AccInformation.json'): # True ise......
        with open('AccInformation.json', 'r', encoding='utf-8') as file: 
          users = json.load(file)
          for user in users:
            newUser = Account(
              user_id = user['user_id'],
              firstName = user['firstName'],
              lastName = user['lastName'],
              email = user['email'],
              accessLevel = user['accessLevel'],
              username = user['username'],
              password = user['password'],
              accountKEY = user['accountKEY'],
              register_date = user['register_date'])

            self.users.append(newUser)
            
            #print(self.users)
      else:
        print("""File named 'AcInformation' could not be found.""")
        
    # TODO: We'll check the "except" block in detail later.
    except json.decoder.JSONDecodeError:
      pass
      
  # We want the type of user information coming from outside to be Account.
  def accountRegister(self, user: Account):
    # USER ID (AUTO)
    igenerator = Generator.Production()
    user.user_id = igenerator.id_generator()
    # Account KEY (AUTO)
    user.accountKEY = igenerator.license_generator()
    # Register Date
    gay = datetime.datetime.now() # Gün / ay / yıl 
    user.register_date = datetime.datetime.ctime(gay)
    
    self.users.append(user)
    self.saveToFile()


  def saveToFile(self):
    list = []
    for user in self.users:
      list.append(user.__dict__)
    with open('AccInformation.json', 'w', encoding='utf-8') as file: # We send the list and save it in the file.
      json.dump(list, file, indent=1)
      
  # Müşteri(customer) Account oluşturma
  def CustomerAccount(self, _firstName, _lastName, _email, _username, _password):
    repository = UserRepository()
    self.password = _password
    convertHashPassword = GeneralSecure.SecurePassword.hash_password(self.password) # Convert to hash pass.
    accessLevel = "Customer"
    customer = Account("1", _firstName, _lastName, _email, accessLevel, _username, convertHashPassword, "1", "1")
    repository.accountRegister(customer)
    
#test
register = UserRepository()
register.CustomerAccount("Ahmet", "Bilmemne", "Ahmet@outlook.com", "Ahmetce", "123456789")

1 Beğeni

Değerli üstatlar, bu sorunu halettim de şunu nasıl düzeltebileceğimi çözemedim

{
 "11895249034": {
 "Ad\u0131 : ": "Ali",
 "Soyad\u0131 : ": "\u00d6zatak",
 "E-Posta : ": "aaa@gmail.com",
 "Kullan\u0131c\u0131 Ad\u0131 :": "Alice",
 "\u015eifresi : ": "cce6a66276ab3bb202f234ea568550b08e7c0540e834274f8a66a77f11e2e496:4d7b441853b4409e95ed85d2f08e2687"
 }
}

Bu türkçe karakter olayını nasıl halledebilirim ?

    data = {
      _userid:{
        "Adı : ":_firstName,
        "Soyadı : ":_lastName,
        "E-Posta : ": _email,
        "Kullanıcı Adı :": _username,
        "Şifresi : ": convertHashpassword
      }
    }
    
    with open("data_file.json", "w", encoding="utf-8") as write_file:
      json.dump(data, write_file, indent= 1)

Değerli üstatlar, bir forumdan çözümünü buldum. Ileride bu sorunu yaşayan arkadaşlar’a yardımcı olabilir diye buraya yazıyorum.
ensure_ascii=False türkçe karakter problemini çözdü.

    with open("data_file.json", "w", encoding="utf-8") as write_file:
      json.dump(data, write_file, indent= 1, ensure_ascii=False)
1 Beğeni