Jspdf tabloda hücre içi yazıları yatayda ortalama

image
Pdf çıktısında gördüğünüz gibi yatayda ortalı değil yazılar, hücre içi elemanların yatayda hizalanmasını istiyorum. Nasıl yapabilirim ?
Kodum:

doc.autoTable({
  startY: 45,
  margin: {
   left: 1,
   right: 10
  },
  head: [
   ['Ürün Adı', 'Mik', 'Fiyat', 'Tutar']
  ],
  body: [...Array(50)]
   .map((_, i) => [
    document.getElementById(`urun_adi_${i + 1}`).value,
    document.getElementById(`miktar_${i + 1}`).value,
    document.getElementById(`urun_fiyati_${i + 1}`).value,
    document.getElementById(`fiyat_bilgisi_${i + 1}`).textContent,
   ])
   .filter(row => row[3]), //ürün adı satırı dolu olanları yazdırılır.
  theme: 'plain',
  styles: {
   font: 'MyFont',
   fontSize: 8,
   textColor: [0, 0, 0], // Yazı rengi
   lineWidth: 0.1, // Çizgi kalınlığı
   lineColor: [0, 0, 0], // Çizgi rengi
   fontWeight: 'normal',
   cellPadding: 0.2,
   cellVerticalAlign: 'middle',
   // Buraya textAlignment: 'center' , textAlign: 'center' kodlarını denedim ama işe yaramadı.
  },
  columnStyles: {
   0: { // 1. sütun 
    cellWidth: 35 // Ürün adı sütununun genişliği 
   },
   1: {
    cellWidth: 6
   },
   2: {
    cellWidth: 13
   }
  }
 });