Kendi Split Fonksiyonumu Yaptım

Karakter buluncaya kadar indisi arttırıp iterable’da arama yapıyor. Bulunca konumunu kaydedip kelime_baslangic’a atıyor ve bir sonraki döngüye geçiyor.
Sonraki döngüde space oluncaya dek kelime_boyutu arttırılıyor. kelime_baslangic:kelime_baslangic+kelime_boyutu olacak şekilde kelime ekleniyor.

metin = input("Metin: ") + " "
kelimeler = []
indis = 0
kelime_baslangic = 0
kelime_indis = 0
while indis < len(metin) - 1:
  if " " not in metin:
    kelimeler.append(metin[0:])
    break
  if metin[indis] == " ":
    indis += 1
  else:
    kelime_baslangic = indis
    kelime_indis = indis
    kelime_boyutu = 0
    while metin[kelime_indis] != " ":
      kelime_boyutu += 1
      kelime_indis += 1
      if metin[kelime_indis].isspace():
        kelimeler.append(metin[kelime_baslangic:kelime_baslangic + kelime_boyutu])
        indis += kelime_boyutu
        kelime_indis = 0
        kelime_boyutu = 0
        break
print(kelimeler)

İkinci örnek:

metin = bytearray(input("Metin: "),"utf-8","ignore")
indis = 0
kelimeler = []
while len(metin) > 0:
  for i in metin.decode():
    if i.isspace():
      kelimeler.append(metin[0:indis].decode())
      del metin[0:indis + 1]
      indis = 0
      break
    indis += 1
  if " " not in metin.decode():
    kelimeler.append(metin.decode())
    del metin[0:]
      
print(kelimeler)

Yukarıdaki ile prensip olarak aynı. Tek fark her boşluk karakterinde bytearray nesnesi sayesinde metni silip iterasyonu tekrarlaması.

Başka metotlarınız varsa lütfen yazın. Kolay gelsin.

1 Beğeni

Merhabalar,

Test/ornek yok mu?

Olsa hem dogru yaptiginizi dogrular, hem de kendi metodunu yazacak veya sizinkilerle oynayacak kisilere onayak olur.

def split(s):
	return s.split()

def test(beklenen, sonuc):
	print(f"Beklenen: {beklenen}")
	print(f"Sonuc  : {sonuc}")
	if beklenen != sonuc:
		print("*** OLMADI")

test(["bir", "iki"],    split("bir iki"))
test(["bir", "iki", "uc"], split("bir iki uc"))
test(["bir"],       split("bir"))
test([],          split(""))
test(["bir"],       split(" bir"))
test(["bir"],       split("bir "))
test(["bir", "iki"],    split(" bir iki "))
1 Beğeni
metin = "bu bir deneme metnidir"
def kelime_ayirma(metin):
  metin += " "
  kelimeler = []
  indis = 0
  kelime_baslangic = 0
  kelime_indis = 0
  while indis < len(metin) - 1:
    if metin[indis] == " ":
      indis += 1
    else:
      kelime_baslangic = indis
      kelime_indis = indis
      kelime_boyutu = 0
      while metin[kelime_indis] != " ":
        kelime_boyutu += 1
        kelime_indis += 1
        if metin[kelime_indis].isspace():
          kelimeler.append(metin[kelime_baslangic:kelime_baslangic + kelime_boyutu])
          indis += kelime_boyutu
          kelime_indis = 0
          kelime_boyutu = 0
          break
  return kelimeler

def test(mtn):
  a = mtn.split()
  b = kelime_ayirma(metin)
  print("Beklenen:",a)
  print("Sonuç:",b)
  if a != b:
    print("Başarısız.")
test(metin)

Umarım bu iş görür.

Super!

Bu arada unit (birim) test’lerinin yazilim gelistirmeye nasil yardimci olduklarini birebir gormus olduk.

1 Beğeni

Merhaba,

Son zamanlarda C++ ile ilgileniyorum ve C++'da aşağıdaki gibi bir split metodu kullanıyorum:

#include <vector>
#include <string>
#include <iostream>

template <typename T>
using lst = std::vector<T>;

using str = std::string;

void innerSplit(str cstr, str sep, lst<str>& splitted) {
  int first = 0;
  int last = cstr.find(sep);
  str item = cstr.substr(first, last);
  splitted.push_back(item);
  if (last == -1) { 
    return; 
  }
  return innerSplit(
    cstr.substr(last + sep.length(), cstr.length()), 
    sep, 
    splitted
  );
}

lst<str> split(str cstr, str sep) {
  lst<str> splitted;
  innerSplit(cstr, sep, splitted);
  return splitted;
}

int main() {
  str cstr = "hello world = merhaba dünya";
  str sep = " ";
  lst<str> splitted = split(cstr, sep);
  for (size_t i = 0; i < splitted.size(); i++) {
    std::cout << splitted[i] << std::endl;
  }
}

Yukarıdaki C++ kodlarını Python’a uyarlarsak, aşağı yukarı şöyle bir kod elde ederiz:

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-


def innerSplit(string: str, sep: str, splitted: list[str]):
  try:
    last = string.index(sep)
  except ValueError:
    splitted += [string]
    return
  splitted += [string[:last]]
  string = string[last + len(sep): len(string)]
  return innerSplit(string, sep, splitted)


def split(string: str, sep: str) -> list[str]:
  splitted = []
  innerSplit(string, sep, splitted)
  return splitted
  
  
def main():
  cstr = "hello world = merhaba dünya";
  sep = " ";
  splitted = split(cstr, sep);
  for i in range(len(splitted)):
    print(splitted[i])

  
if __name__ == "__main__":
  main()

Umarım faydası olur.

1 Beğeni

Bu tekniğin adı fonksiyonel programlama mı? Öyleyse avantajı nedir?

Fonksiyonel programlama daha başka prensiplere dayanıyor. Burada öz-yineleme kullanıldı.

Sizin yazdığınız koda göre avantajları şunlar:

 • Kodun okunabilirliği sizin yazdığınız koddan daha fazla.

 • Fonksiyon herhangi bir ayıraç ile de çalışabilir.

1 Beğeni

O daha cok soyle:

def split_f(whole, sep):
	sindex = whole.find(sep)

	if sindex == -1:
		return [whole]
	else:
		left, right = whole[:sindex], whole[sindex + 1:]
		return [left] + split_f(right, sep)

Nereden anliyoruz? Cunku degisken kullanilmamis (tum degiskenlere bir kere yazildigi icin aslinda sabitler, ve atandiklari deger ile yer degistirebilirler:

def split_f2(whole, sep):
	if whole.find(sep) == -1:
		return [whole]
	else:
		left, right = whole[:whole.find(sep)], whole[whole.find(sep) + 1:]
		return [left] + split_f(right, sep)

hatta:

def split_f3(whole, sep):
	if whole.find(sep) == -1:
		return [whole]
	else:
		return [whole[:whole.find(sep)]] + split_f(whole[whole.find(sep) + 1:], sep)

) Ayrica tum fonksiyon bir ifade:

def split_f4(whole, sep):
	return [whole] if whole.find(sep) == -1 else [whole[:whole.find(sep)]] + split_f(whole[whole.find(sep) + 1:], sep)

hatta:

split_f5 = lambda whole, sep: [whole] if whole.find(sep) == -1 else [whole[:whole.find(sep)]] + split_f(whole[whole.find(sep) + 1:], sep)

Bu arada kod basit olsun diye tanimi degistirdim; bastaki, sondaki ve birbirine yapisik ayraclar bos eleman uretiyor. Bu, mesela CSV okumaya calisan kod icin daha mantikli:

split(,a,,) = [_, a, _, _]

Yeni testler (yeni mekanizmayla) soyle:

def test2(f, kaynak, beklenen):
	sonuc = f(kaynak)
	if beklenen != sonuc:
		print("--- Olmadi ---")
		print(f"Kaynak:  \"{kaynak}\"")
		print(f"Beklenen: {beklenen}")
		print(f"Sonuc:  {sonuc}")
		print("---")

def split(s): return split_f(s, ' ')

test2(split, "bir iki",  ["bir", "iki"])
test2(split, "bir iki uc", ["bir", "iki", "uc"])
test2(split, "bir",    ["bir"])
test2(split, "",      [""])

test2(split, " bir",   ["", "bir"])
test2(split, "bir ",   ["bir", ""])
test2(split, " bir iki ", ["", "bir", "iki", ""])

test2(split, "cok  bosluk",   ["cok", "", "", "bosluk"])
test2(split, " cok  bosluk ", ["", "", "cok", "", "", "", "bosluk", "", ""])
3 Beğeni