Kivy Başka Bir Ekran

Arkadaşlar önemli bir sorum var kivy’de mesela kullanıcı adı şifre yazılan bir ekran y aptık giriş yaptıktan sonra bu ekranın gitmesini istiyorum ben nasıl yaparım yeni bir ekran gelsin
Not: Ekstra bir ekran oluşmadan var olan ekrandaki şeyler yok olacak yenileri gelcek

ScreenManager e bak.

Bunun gibi bir şey mi?


from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.lang import Builder

Builder.load_string("""

<main2>:
  BoxLayout:  
    TextInput:
      id: txt
      on_text: root.kontrol()
""")

class main2(BoxLayout):
  def kontrol(self):
    if str(self.ids.txt.text) == "asd":
      self.ids.txt.text = "Dogru Parola!"
    else:
      pass
      
class main(App):
  def build(self):
    return main2()

if __name__== "__main__":
  main().run()