Kivy lang ile ilgili bir sorunum var

Kv de bir butona basıp programda bir fonk çalışıyor. 4 buton için programda 4 ayrı fonk var. Tek fonksiyon yapacağım fakat veri tabanında sorgu parametresini oturtamadım.

#program aşağıda.

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.graphics import Color, Rectangle
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
import sqlite3,os

dosya =’/storage/emulated/0/python/VERİTABANI/Elif_Ders_Çalışma.db’
dosya_mevcut = os.path.exists(dosya)
with sqlite3.connect(dosya) as vt:
im = vt.cursor()

im.execute(""“SELECT * FROM Net_Durum”"")

#vt.close()

class Sinav(App):

def build(self):  
  duzen = FloatLayout(size=(300,600))

#Aşağıdaki fonksiyonda veritabanı sorgulama
#yaparken LIKE kullanımı sorunu…!!!
#======================================
def KonuMat(self,ders):
im.execute(""“SELECT * FROM Net_Durum”"")
p=ders+"%"
y="’"+p+"’"

  im.execute("SELECT * FROM Net_Durum WHERE Ders LIKE 'Mat%' ")
                  ^
                  |

■■■■■■■■■■》Sorunu ifade ettim.
=====> # sorgulamada “Mat%” değerini .kv den fonksiyona “ders” olarak gönderiyorum… ama LIKE görmüyor. Yukarıda “ders” ile fonksiyona geliyor p=ders+"%" Ve y="’"+p+"’" ile “Mat%” yerine y olarak koyuyorum olmuyor. Bu sorgulamanın bir özelliğimi ? Bunu halledersem aşağıda 3 fonksiyon kalkacak.
■■■■■■■■■■》

  self.kontrol(self)
  #self.KonuDetay=y
    
  self.root.ids.Konu_Detay.text=self.KonuDetay
  self.root.ids.Notu_Detay.text=self.NotlarDetay    
  return     

#====================================

def KonuFen(self):    
  im.execute("""SELECT * FROM Net_Durum""")
  im.execute("SELECT * FROM Net_Durum WHERE Ders LIKE 'Fen%'")    
  self.kontrol(self)
  self.root.ids.Konu_Detay.text=self.KonuDetay
  self.root.ids.Notu_Detay.text=self.NotlarDetay       
  
  
def KonuTur(self):    
  im.execute("""SELECT * FROM Net_Durum""")
  im.execute("SELECT * FROM Net_Durum WHERE Ders LIKE 'Türkçe%'")    
  self.kontrol(self)
  self.root.ids.Konu_Detay.text=self.KonuDetay
  self.root.ids.Notu_Detay.text=self.NotlarDetay    
  
  
def KonuSos(self):    
  im.execute("""SELECT * FROM Net_Durum""")
  im.execute("SELECT * FROM Net_Durum WHERE Ders LIKE 'Sosyal%'")    
  self.kontrol(self)    
  self.root.ids.Konu_Detay.text=self.KonuDetay
  self.root.ids.Notu_Detay.text=self.NotlarDetay    
  
def kontrol(self, text):
  self.veriler=im.fetchall()    
  s=1
  v=[]
  self.KonuDetay=""
  self.NotlarDetay=""
  for veri in self.veriler:
    
    for puan in veri:
      if len(puan)<4:
        u=3-len(puan)
        v=v+["0"*u+puan]
    if len(veri[2]) >35:
      u=35-len(veri[2])
      v2=veri[2]+" "*u
    else:
      v2=veri[2]
         
    self.konular ="    - "+v2
    
    self.notlar=veri[0]+" "*9+v[0]+" "*13+v[1]+" "*9+v[2]+" "*5+v[3]
    
    self.KonuDetay= self.KonuDetay+ self.konular+"\n"
    
    self.NotlarDetay= self.NotlarDetay+ self.notlar+"\n"
    s+=1      
  for i in range(13-s):
    self.KonuDetay= self.KonuDetay+ " "*75+"\n"
    self.NotlarDetay= self.NotlarDetay+ " "*50+"\n"
  return self.KonuDetay,self.NotlarDetay

Sinav().run()

Program yukarıda aşağıda da .kv bağlantısı var.

#Sinav.kv

FloatLayout:
orientation: “horizantal”
Label:
id: baslik
markup: True
text:“Sınav Sonuç Takibi”
color:“red”
font_size:100
size_hint:(.3, .2)
pos: (400,1900)

FloatLayout:

Button:
  id: Mat
  markup: True
  text:"Matematik"
  color:"white"
  background_color: "cyan"
  font_size:"15sp"
  halign : "center"
  #color : [0,.9,.3,1]
  bold: True
  #italic:True
  #underline:True
  line_height : 2
  size_hint:(.23, .05)
  pos: (1,1900)
  on_press: app.KonuMat("Mat")

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■》
butona basıldığında gidip fonksiyona “Mat” değerini arttırıp veri tabanında Matematik dersi sonuçlarını listeleyecek. Normalde her buton ayrı fonksiyonda çalışıyor ama
KonuMat
KonuFen
KonuTur
KonuSos
olarak 4 fonsiyon yerine tek fonksiyon ile yapmak.
■■■■■■■■■■■■》

Button:
  id: Fen
  markup: True
  text:"FenBilgisi"
  color:"white"
  background_color: "cyan"
  font_size:"15sp"
  halign : "center"
  #color : [0,.9,.3,1]
  bold: True
  #italic:True
  #underline:True
  line_height : 2
  size_hint:(.24, .05)
  pos: (265,1900)
  on_press: app.KonuFen()
Button:
  id: Tur
  markup: True
  text:"Türkçe"
  color:"white"
  background_color: "cyan"
  font_size:"15sp"
  halign : "center"
  #color : [0,.9,.3,1]
  bold: True
  #italic:True
  #underline:True
  line_height : 2
  size_hint:(.17, .05)
  pos: (540,1900)
  on_press: app.KonuTur()
Button:
  id: Sos
  markup: True
  text:"SosyalBilgiler"
  color:"white"
  background_color: "cyan"
  font_size:"15sp"
  halign : "center"
  #color : [0,.9,.3,1]
  bold: True
  #italic:True
  #underline:True
  line_height : 2
  size_hint:(.33, .05)
  pos: (740,1900)
  on_press: app.KonuSos()
  
Label:
  id: konu
  text: 'Konular :'
  color: "cyan" 
  pos: (1,1600)
  bold: True
  size_hint:(.25,.2)
  font_size:70
  
FloatLayout:
  
Label:
  id: Konu_Detay
  text: ''
  color: "lightyellow"
  size_hint: (1,1)
  pos: (-170,270)
  bold: True
  font_size: 50
  
FloatLayout:
  
Label:
  id: tarih
  text: '|    |   Tarih   '
  color: "orange"
  size_hint:(.15, .2)
  pos: (1,600)
  bold:True
  underline: True
  font_size:60
  
Label:
  id: soru
  text: '| Soru Adet  '
  color: "lightgreen"
  size_hint: (.25, .2)
  pos: (310,600)
  bold: True
  underline: True
  font_size:60 
  
Label:
  id: dogru
  text: '|Doğru '
  color:"yellow"
  size_hint: (.2, .2)
  pos: (570,600)
  bold:True
  underline:True
  font_size:60
  
Label:
  id: yanlis
  text: '|Yanlış '
  color: "red"
  size_hint: (.2, .2)
  pos: (750,600)
  bold: True
  underline: True
  font_size: 60
  
Label:
  id: bos
  text: '|Boş'
  color:"cyan"
  size_hint:(.15, .2)
  pos: (930,600)
  bold: True
  underline: True
  font_size: 60
  
FloatLayout:
  
Label:
  id: Notu_Detay
  text: ''
  color: "lightyellow"
  size_hint: (1,1)
  pos: (-10,-720)
  bold: True
  underline: False
  font_size:50

Sorunumu çözdüm. Teşekkürler…