Kivymd MDBottomNavigation gözükmüyor

dosyamı çalıştırınca MDBottomNavigation nin ekranda coğu zaman yarısı gözüküyor. Penereyi az bir şey büyütünce normala dönüyor. Sebebini anlamadım.


from kivymd.app import MDApp 
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager, Screen
Builder.load_string("""
<main2>:
	MDRaisedButton:
		text: "ileri"
		pos_hint: {"center_x": .5, "center_y": .5}
    on_release:
      root.manager.current = "main3"

<main3>:
	BoxLayout:
	  orientation:'vertical'

	  MDBottomNavigation:
	    panel_color: .2, .2, .2, 1

	    MDBottomNavigationItem:
	      text: 'Python'
	      icon: 'language-python'

	      MDLabel:
	        text: 'Python'
	        halign: 'center'

	    MDBottomNavigationItem:
	      text: 'C++'
	      icon: 'language-cpp'

	      MDLabel:
	        text: 'C++'
	        halign: 'center'

	    MDBottomNavigationItem:
	      text: 'JS'
	      icon: 'language-javascript'

	      MDLabel:
	        text: 'JS'
	        halign: 'center'

	        """)

class main2(Screen, MDApp):
	pass
class main3(Screen, MDApp):
	pass
	
sm = ScreenManager()
sm.add_widget(main2(name = "main2"))
sm.add_widget(main3(name = "main3"))

class main(MDApp):
	def build(self):
		return sm
if __name__ == "__main__":
	main().run()

Sorunum hala devam ediyor. Fikri yada bir bilgisi olan yok mu?

Sorunun çözümünü bulaibildiniz mi? Sorun bende de bulunuyor.

Hayir çözemedim. Tab panel kullanmaya karar verdim.