Kod yazarken işinizi kolaylaştıracak klavye kısayolları

Ctrl + A = Tüm yazıyı seç.
Shift + →/← = Bir harf kadar daha seç.
Shift + ↑/↓ = Bir satır kadar daha seç.
Shift + Ctrl →/← = Bir kelime daha seç.
Shift + Ctrl + ↑/↓ = Bir paragraf daha seç.
Shift + Home = Satır başına kadar seç.
Shift + End = Satır sonuna kadar seç.
Shift + Ctrl + Home = Yazı başlangıcına kadar seç.
Shift + Ctrl + End = Yazı sonuna kadar seç.
Ctrl + →/← = İmleci önceki/sonraki kelimeye götür.
Ctrl + ↑/↓ = Sayfayı yukarı/aşağı kaydır.
Home = İmleci satır başına götür.
End = İmleci satır sonuna getir.
Ctrl + Home = İmleci yazının en başına götür.
Ctrl + End = İmleci yazının en sonuna götür.
Ctrl + X = Seçilen yeri kes.
Ctrl + C = Seçilen yeri kopyala.
Ctrl + V = Kopyalanan/kesilen metni yapıştır.
Ctrl + Z = Son işlemi geri al.
Ctrl + Y = İleri al.
Ctrl + Del = Bir sonraki kelimeye kadar sil.
Ctrl + Backspace = Bir önceki kelimeye kadar sil.
Tab = İmleci bir sonraki yazı alanına taşı.
Shift + Tab = İmleci bir önceki yazı alanına taşı.

6 Beğeni

h/l bir harf kadar
k/j bir satir kadar
w/b bir kelime daha
{/} bir paragraf daha
^ satir basina kadar
$ satir sonuna kadar
gg yazi baslangicina kadar
G yazi sonuna kadar

tek basina: imleci gotur
d…: kes
y…: kopyala
p: yapistir

u: son islemi geri al
ctrl+r: ileri al

7 Beğeni

Kodlarda bir çok yerde geçen bir yazıyı değiştirmek için:

Alt + J -> Yazının geçtiği bir sonraki yer de seçilir ve yapılan değişiklik seçilmiş bütün yerler için uygulanır.

Shift + Ctrl + Alt + J -> Yazının geçtiği bütün yerler seçilir ve yapılan değişiklik hepsine uygulanır.

Not: Yukarıdaki kombinasyonlar her editörde geçerli olmayabilir. Sublime Text ve Pycharm’da geçerli bu kombinasyonlar.

6 Beğeni

kod yazarken klavyenizin dili istemsizce değişir ise “alt + shift” yaparak eskiye döndürebilirsiniz.

kod yazarken klavye dili değişirse bir kaç harfe tıkladığınız türkçe karakter yerine semboller yazmaya başlıyor. bu şekilde düzeltebilirsiniz. Ayrıca türkçe karakter dışında klavyedeki bir takım semboller farklı oluyor.

Örnek; küçüktür işaretine tıklanınca ‘<’ (varsayılan)
dil değişince küçüktür işaretine tıklanınca \ (varsayılan)

bu şekilde bir sürü şey değişiyor. düzeltmesini “alt + shift” ile yapabilirsiniz.

5 Beğeni

Yazılan kısayolların hangi editörde test edildiği de eklenirse daha okunaklı olabilir.

7 Beğeni

İşte görmemiz gereken asıl şeyler :wink:

sublime text ve atom gibi text editorleri için
CTRL+D -> Yazının geçtiği bütün yerler seçilir

brackets ve pycharm da kod yazarken birden fazla satırı sağa ya da sola kaydırabilirsiniz.

kaydırılacak satırları seçin sağa kaydırmak için > tab tuşuna
kaydırılacak satırları seçin sola kaydırmak için > shift + tab tuşlarına basabilirsiniz.

1 Beğeni

Shift + ?'e basarak da forumda kullanılabilecek kısayolları görebilirsiniz.

4 Beğeni