Kod Yok Olarak Yorumlanıyor

float: right; yazdığım yerde bir uyarı var. Sebebini biliyor musunuz?

Aldığım uyarı : inline-block is ignored due to the float. If 'float' has a value other than 'none', the box is floated and 'display' is treated as 'block'

Hataya göre display: inline-block olduğu için bu yok gibi yorumlanıyor. Tam olarak nasıl olması lazım?


style.css

.kayitTusu {

  float: right;

  background-color: #FF8C00 ;

  border: none;

  color: white;

  padding: 13px 27px;

  text-align: center;

  text-decoration: none;

  display: inline-block;

  font-size: 16px;

}

.girisTusu {

  margin-right: 5px;

  float: right;

  background-color: #FF8C00 ;

  border: none;

  color: white;

  padding: 13px 27px;

  text-align: center;

  text-decoration: none;

  display: inline-block;

  font-size: 16px;

}

Düşüncesi olan var mı?

float:right; kullanıldığı için zaten otomatik olarak block element şeklinde ele alınıyor. Ve tekrar display:inline-block; yazılmasına gerek yok.

1 Beğeni