Kodlarını exeye çevirdiğim programa güncelleme verebilir miyim?

merhaba arkadaşlar bir oyun için yapılmış bot için exe olan haline yeni güncelleme verebilir miyim? yani güncel exeyi hileyi açtığında açılan cmd ekranında indirip eskisiyle değiştirme şansım var mıdır?

Merhabalar, ben kendi projemde küçük boyutlu ara bir program koyup programın hem dosyaları bilgisayara yüklemesini hem de güncellemeleri denetlemesini sağlıyorum. Fikir versin diye kaynak kodunu yazıyorum:

from os import path, environ, mkdir, remove, rmdir, listdir
from traceback import format_exc
from sys import exit
from time import strftime
from requests import Session
from utils.exceptions import FailedRequestError
from utils.process import *
from utils.env_paths import *
from utils.log import *
from zipfile import ZipFile
from winreg import CreateKeyEx, SetValueEx, QueryValueEx, OpenKeyEx, HKEY_CURRENT_USER, KEY_WRITE, KEY_READ, REG_SZ
from win32api import MessageBox
from win32con import MB_ICONERROR, MB_OK

class Installer:
  def __init__(self):
    self.log = Log("Installer")

  def finish(self):
    self.log.close()

  def get_version(self,timeout=3):
    self.log.write("Getting version info from Github...")
    try:
      with Session() as session:
        request = session.get("link",timeout=timeout)
        version = request.text.replace("\n","")
    except Exception as err:
      exc = format_exc()
      self.log.write(f"An error occured while getting version data from Github: \"\"\"{exc}\"\"\"")
      
      raise FailedRequestError(err)
    else:
      self.log.write("Successfully got version data from Github.")
      
      return version
  
  def check_registry(self):
    with OpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,"SOFTWARE\\Player",0,KEY_READ) as key:
      version = QueryValueEx(key,"version")
    return version[0]

  def is_installed(self):
    self.log.write(f"Checking if the application is installed on the system...")
    self.log.write(f"Checking registry key: \"HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Player\"")
    try:
      self.check_registry()
    except FileNotFoundError:
      self.log.write("Couldn't find registry key: \"HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Player\"")
      self.log.write("Application isn't installed on this system.")
      return False
    else:
      self.log.write("Registry key found: \"HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Player\"")
      self.log.write("Application is already installed on this system.")
      return True
  
  def download_packages(self,folder_path):
    self.log.write("Downloading the application from \"link\"")
    try:
      with Session() as session:
        executable_request = session.get("link")
        executable_filebytes = executable_request.content
        
    except Exception as err:
      exc = format_exc()
      self.log.write(f"An error occured while downloading the package from Github: \n\"\"\"\n{exc}\n\"\"\"")
      raise FailedRequestError(err)
    else:
      self.log.write("File bytes successfully extracted from Github.")

      if not path.exists(folder_path):
        mkdir(folder_path)
        self.log.write(f"Folder created: \"{folder_path}\"")

      self.log.write("Writing file bytes to files...")
      with open(f"{folder_path}\\executable.zip","wb") as file_event:
        file_event.write(executable_filebytes)
        
      self.log.write("File bytes have been successfully written to files.")
        

  def install_packages(self,folder_path,zip_path):
    if not path.exists(folder_path):
      mkdir(folder_path)
      self.log.write(f"Folder created: \"{folder_path}\"")

    self.log.write("Extracting files from temporary zip file...")
    with ZipFile(f"{zip_path}\\executable.zip","r") as file_event:
      file_event.extractall(f"{folder_path}")

    self.log.write("Files have been successfully extracted from zip file.")

    self.log.write("Adding registry value to: \"HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Player\\version\"")
    with CreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,"SOFTWARE\\Player",0,KEY_WRITE) as key:
      SetValueEx(key,"version",0,REG_SZ,f"{self.get_version()}")
      
    self.log.write("Registry value has been added.")

  def delete_packages(self,folder_path):
    self.log.write("Deleting temporary files...")
    remove(f"{folder_path}\\executable.zip")
    self.log.write("Temporary files been deleted.")
    self.log.write("Removing temporary folder...")
    rmdir(f"{folder_path}")
    self.log.write("Temporary folder been removed.")

class Updater:
  def __init__(self):
    self.log = Log("Updater")

  def finish(self):
    self.log.close()

  def get_version(self, timeout=3):
    self.log.write("Getting version info from Github...")
    try:
      with Session() as session:
        request = session.get("link",timeout=timeout)
        version = request.text.replace("\n","")
    except Exception as err:
      exc = format_exc()
      self.log.write(f"An error occured while getting version data from Github: \"\"\"{exc}\"\"\"")
      
      raise FailedRequestError(err)
    else:
      self.log.write("Successfully got version data from Github.")
      
      return version

  def get_local_version(self):
    self.log.write(f"Reading registry value at: \"HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Player\\version\"")
    with OpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,"SOFTWARE\\Player",0,KEY_READ) as key:
      version = QueryValueEx(key,"version")
    self.log.write("Successfully read local version from: \"HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Player\\version\"")
    return version[0]

  
  def delete_files(self,folder_path):
    absolute_path = path.abspath(folder_path)
    folder_contents = listdir(absolute_path)
    for folder_content in folder_contents:
      if path.isdir(f"{absolute_path}\\{folder_content}"):
        self.delete_files(f"{absolute_path}\\{folder_content}")
        self.log.write(f"Removing \"{absolute_path}\\{folder_content}\"")
        rmdir(f"{absolute_path}\\{folder_content}")
        self.log.write(f"Successfully removed \"{absolute_path}\\{folder_content}\"")
      else:
        self.log.write(f"Deleting \"{absolute_path}\\{folder_content}\"")
        remove(f"{absolute_path}\\{folder_content}")
        self.log.write(f"Successfully deleted \"{absolute_path}\\{folder_content}\"")

  def download_packages(self, folder_path):
    self.log.write("Downloading the new version from \"link\"")
    try:
      with Session() as session:
        request = session.get("link")
        package_bytes = request.content
    except Exception as err:
      exc = format_exc()
      self.log.write(f"An error occured while downloading the package from Github: \n\"\"\"\n{exc}\n\"\"\"")
      
      raise FailedRequestError(err)
    else:
      self.log.write("File bytes successfully extracted from Github.")
      
      if not path.exists(f"{folder_path}"):
        mkdir(f"{folder_path}")
        self.log.write(f"Folder created: \"{folder_path}\"")

      self.log.write("Writing file bytes to files...")
      with open(f"{folder_path}\\update_package.zip","wb") as file_event:
        file_event.write(package_bytes)

      self.log.write("File bytes have been successfully written to files.")

  def install_packages(self, folder_path,zip_path):
    self.log.write("Extracting files from temporary zip file...")
    with ZipFile(f"{zip_path}\\update_package.zip","r") as file_event:
      file_event.extractall(f"{folder_path}")

    self.log.write("Files have been successfully extracted from zip file.")

  def remove_packages(self, folder_path):
    self.log.write("Deleting temporary files...")
    remove(f"{folder_path}\\update_package.zip")
    self.log.write("Temporary files been deleted.")

  def update_version(self):
    self.log.write("Updating version info at: \"HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Player\\version\"")
    with CreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,"SOFTWARE\\Player",0,KEY_WRITE) as key:
      version = self.get_version()
      SetValueEx(key,"version",0,REG_SZ,f"{version}")
    self.log.write(f"Version info successfully updated to: \"{version}\"")

if __name__ == "__main__":
  installer = Installer()
  if not installer.is_installed():
    try:
      installer.download_packages(SETUP_PATH)
      installer.install_packages(PROGRAM_PATH,SETUP_PATH)
      installer.delete_packages(SETUP_PATH)
    except FailedRequestError:
      MessageBox(0,"İnternet bağlantınız yavaş veya mevcut olmadığından program kurulamadı.","Setup", MB_OK | MB_ICONERROR)
      installer.finish()
      exit(1)
    except PermissionError:
      exc = format_exc()
      MessageBox(0,"Yetki hatası. Programı yönetici olarak çalıştırmayı deneyin.","Setup", MB_OK | MB_ICONERROR)
      installer.log.write("An error occured due to system permissions: \n\"\"\"\n{exc}\n\"\"\"")
      installer.finish()
      exit(1)
    except Exception as err:
      exc = format_exc()
      MessageBox(0,f"Beklenmedik hata:\n\n{exc}","Setup", MB_OK | MB_ICONERROR)
      installer.log.write("An unexpected error occured: \n\"\"\"\n{exc}\n\"\"\"")
      installer.finish()
      exit(1)
    else:
      start(f"{PROGRAM_PATH}\\main.exe")
      installer.finish()
      exit(0)
  else:
    updater = Updater()
    try:
      main_version = updater.get_version()
      user_version = updater.get_local_version()
    except FailedRequestError:
      if not any([b"main.exe" in i for i in process_list()]):
        start(f"{PROGRAM_PATH}\\main.exe")
      updater.finish()
      exit(0)
    else:
      if user_version != main_version:
        kill("main.exe")
        updater.download_packages(TEMP_PATH)
        updater.delete_files(PROGRAM_PATH)
        updater.install_packages(PROGRAM_PATH,TEMP_PATH)
        updater.remove_packages(TEMP_PATH)
        updater.update_version()
        start(f"{PROGRAM_PATH}\\main.exe")
      else:
        if not any([b"main.exe" in i for i in process_list()]):
          start(f"{PROGRAM_PATH}\\main.exe")
      updater.finish()
      exit(0)
1 Beğeni

Kütüphanelerin kurulumunu nasıl hallediyorsunuz hocam.

pip install kutuphaneadi

ayrıca

Elinize sağlık çok detaylı olmuş.

Öyle değil hocam projenizde kullandığınız kütüphaneleri müşterilerinize nasıl yüklettiriyorsunuz bu konuda nasıl bir çözüm kullanıyorsunuz onu öğrenmek istedim.

requirements.txt dosyası oluşturabilirsiniz. Progam çalışmadan önce pip install -r requirements.txt komutunu çalıştırır sonra programın kendisi çalışır böylece gereken tüm kütüphaneleri yüklemiş olur. Pyinstaller kullanarak derlemeyi de deneyebilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda kütüphaneler bulunuyorsa çalıştırılabilir dosyaya da kütüphaneleri ekleyecektir.

Bu iki yöntem hakkında detaylı bilgi verebilirmisiniz pip install -r requirements.txt bunu kod satırımızda nasıl yapıyoruz bir diğer yöntem ile ilgili bir kaynak varmı acaba.

pip install -r requirements.txt

komudu requirements.txt içerisindeki belirtilen kütüphaneleri yüklüyor.
Python kodları pyinstaller ile çalıştırılabilir dosyaya çevrildiğinde ise gerekli kütüphaneler dosyanın yanına ekleniyor.

1 Beğeni

Anladım hocam bende acaba requirements.txt kod içerisinde çalıştırılabiliyomu diye düşünmüştüm pyinstaller proje içindeki kütüphaneleri otomatikmen alıyor yani yeniden yükletmeye gerek kalmıyor teşekkürler.

requirements.txt dosyasının içine mesela
requests
zipfile
yazıcaksınız. Sonra os modülünü kullanıp os.system("pip install -r requirements.txt") yi çalıştırın. Hatta os.system("cd requirements/dosyasinin/konumu & pip install -r requirements.txt") olarak çalıştırın.

1 Beğeni

teşekkürler hocam çok faydalı oldu.

1 Beğeni

peki güncelleme yapıldığında yeni exeyi indirip eskiyi siliyor mu yoksa üstünemi yazıyor mantık nasıl işliyor?

@Furkan3 ün verdiği kod gerekli kütüphaneleri bilgisayara yüklenmesini sağlıyor. Bildiğim kadarıyla halihazırda bulunan bir güncelleme sistemi yok, olsa dahi kendiniz kendi ihtiyaçlarınıza göre yazmanız daha iyi olur.

Yok benim attığım güncelleme ile alakalı değil. Şuan meşgulüm ama işim bittiğinde dönüp güncelleme ile ilgili de bir şeyler yazabilirim.

Programınıza güncelleme yapacaksanız programın güncel sürümünü ve güncel dosyayı bir sunucuda tutmayı düşünebilirsiniz. Programın içine de program versiyonunun olduğu bir değişken eklersiniz. Eğer programdaki sürüm ile sunucuda sakladığınız son sürüm değeri aynı değilse son sürümü sunucunuzdan çeker sonra da open("program.exe", "wb") ile exenin içindeki veriyi dosyaya yazarsınız. Yukarıda baya detaylı bir kod var, bence işinize yarayabilir. Ayrıca çalışan bir exeyi silmek/üstüne yazmaya işletim sistemi tarafından izin verilir mi bilmiyorum (sanmıyorum). O yüzden güncelleme kontrol etmek için bir program yazabilir ve onun ana programdan önce çalışmasını sağlayabilirsiniz. Böylece silmek/üstüne yazmak mümkün olur. Eğer bilgisayarınızda Java yüklüyse arama kutusuna “Başlangıç Uygulamaları” yazın. Göreceksiniz ki Java güncellemeleri kontrol etmek için ayrı bir program kullanıyor ve bunu başlangıçta çalıştırıyor.
image
Tabii siz başlangıçta çalıştırmak zorunda değilsiniz.