Kodum neden çalışmıyor?

hata kodu: Traceback (most recent call last):
File "görmene gerek yok :slight_smile: ", line 12, in
urunler.append=({
AttributeError: ‘list’ object attribute ‘append’ is read-only

kod:

sayi=int(input("kaç ürün olsun: "))
i=0
urunler = []
while i<=sayi:
  urunadi=input("Ürünün Adı: ")
  urunfiyati=float(input("fiyatı: "))
  """sorun:"""
  urunler.append=({
    'urunAdi':urunadi ,
    'urunFiyati':urunfiyati
})
  i+=1

a = 0
while a<=len(urunler):
  print(f"ürün adı: {urunler[p]['urunAdi']} ürün fiyatı: {urunler[p]['fiyat']}")
  a+=1

list objesi salt okunur diyor ama değil.

.append’den sonraki = i kaldırır mısın

1 Beğeni

teşekkürler gözümden kaçmış

1 Beğeni

List objesi değil, list objesinin append niteliği salt okunur diyor.

2 Beğeni