Kotlin dilinde bir harf seçeceğiz mesela harf="a" şeklinde biz harf değişkenini nasıl "b" yapabiliriz yani bir sonraki harfi nasıl getirebiliriz

Kotlin dilinde bir harf seçeceğiz mesela harf=“a” şeklinde biz harf değişkenini nasıl “b” yapabiliriz yani bir sonraki harfi nasıl getirebiliriz

Sırayla mı seçecek yoksa karışık mı?

Karakterin ascii kodunu elde edip bir artırırsanız sonraki karaktere geçmiş olursunuz. Python temsili

karakter = "a"
ascii_kod = ord(karakter)
yeni_karakter = chr(ascii_kod + 1) # b
1 Beğeni

z harfi icin kontrol eklemek gerekiyor:

get_next_char = lambda c: chr(ord(c)+1) if c != "z" and c!="Z" else "a" if c.islower() else "A"

Ic ice iki if fantastik oldu :slight_smile:

1 Beğeni

Ben kotlin bilmem. Böyle bir özellik varsa kullanır tabi. Normalde ++ operatörü tüm dillerde yalnızca sayısal değerler için kullanılır. Kotlinde bunu string için yapmışlarsa bilemem, ama sanmıyorum. “ab”++ yaparsak o zaman “bc” mi oluyor? Belki de char için geçerlidir sadece. Çünkü char değişken de sayısal olarak ele alınabiliyor.

Evet tabi kontrol şartları eklenir, isteğe göre başa döner veya z’de sonlanır. Kullanacak kişiye kalmış

1 Beğeni

Güzelmiş. Ama demek istediğim ++ operatörünün genel olarak, değişkenin değerini bir artırmak olarak kabul edildiğiydi. String veya char ifadesini artırmak için ayrıca uygulaması olabilir.

1 Beğeni