Kullanıcıdan aldığım veriyi word belgesine yazdıramıyorum yardımlarınızı rica ediyorum

*vurgulanan azı[quote=“Taner58, post:1, topic:7382, full:true”]
f = open(“Görüşme Raporu.txt”, “r+”,encoding=“utf-8”)

gorusme_raporu = “”"

          GÖRÜŞME RAPORU

  Adı Soyadı		: {} 
  TC Kimlik No		: {}
  Doğum Yeri ve Tarihi	: {} - {}
  Baba ve Anne Adı	: {} - {}
  Görüşme Yeri ve Tarihi	: Çocuk Şube Müd. - {} / {}
  Adres ve Telefon	: {} 
               {} 
  Geliş Nedeni		: {}
  Madde Kullanımı		: {}

  Rapor No		: {}

  Sağlık Durumu, Davranış Problemleri, Tedavi Süreci-Geçmiş ve/veya devam eden :

    Çocugun fiziksel gelişiminin yaşıtlarına göre {} ve dil gelişiminin
  yaşıtlarına göre {} olduğu gözlemlenmiştir. Çocuğun kendisini ifade etmekte {} olduğu
  gözlemlenmiştir.

  Aile Durum – (üye sayısı, iş eğitim, medeni durum, gelir, sosyal güvence, evin durumu) :

    {}, {} {}. Sınıfa devam ettiğini ve okul başarısının {} düzeyde olduğunu belirtmiştir.

  Sonuç ve Öneriler:

                                        """

adi_sayadi = input("Adı Soyadı: ")
tc_kimlik_no = input("TC. Kimlik Numarısı: ")
dogum_yeri = input("Doğum Yeri: ")
dogum_tarihi = input("Doğum Tarihi: ")
baba_adi = input("Baba Adı: ")
anne_adi = input("Anne Adı: ")
görüsme_tarihi = input(“Görüşma Tarihi :”)
görüsme_saati = input(“Görüşme Saati :”)
adres = input("Adres: ")
telefon = input("Telefon: ")
gelis_nedeni = input("Geliş Nedeni: ")
madde_kullanimi = input("Madde Kullanımı: ")
rapor_no = input("Rapor No: ")
fiziksel_gelisimi = input(“Fiziksel Gelisimi :”)
dil_gelisimi = input("Dil Gelişimi: ")
adi = input("Adı: ")
okulu = input("Okul Adı: ")
sinifi = input("Kaçıncı Sınıf: ")
okul_basarisi = input("Okul Başarısı: ")

f.write(print(gorusme_raporu.format(adi_sayadi, tc_kimlik_no, dogum_yeri, dogum_tarihi,
baba_adi, anne_adi, görüsme_tarihi,
görüsme_saati, adres, telefon, gelis_nedeni,
madde_kullanimi, rapor_no, fiziksel_gelisimi,
dil_gelisimi, adi, okulu, sinifi, okul_basarisi), flush = True))

f.close()
[/quote]

f = open(“Görüşme Raporu.txt”, “r+”,encoding=“utf-8”)

gorusme_raporu = “”"

          GÖRÜŞME RAPORU

  Adı Soyadı		: {} 
  TC Kimlik No		: {}
  Doğum Yeri ve Tarihi	: {} - {}
  Baba ve Anne Adı	: {} - {}
  Görüşme Yeri ve Tarihi	: Çocuk Şube Müd. - {} / {}
  Adres ve Telefon	: {} 
               {} 
  Geliş Nedeni		: {}
  Madde Kullanımı		: {}

  Rapor No		: {}

  Sağlık Durumu, Davranış Problemleri, Tedavi Süreci-Geçmiş ve/veya devam eden :

    Çocugun fiziksel gelişiminin yaşıtlarına göre {} ve dil gelişiminin
  yaşıtlarına göre {} olduğu gözlemlenmiştir. Çocuğun kendisini ifade etmekte {} olduğu
  gözlemlenmiştir.

  Aile Durum – (üye sayısı, iş eğitim, medeni durum, gelir, sosyal güvence, evin durumu) :

    {}, {} {}. Sınıfa devam ettiğini ve okul başarısının {} düzeyde olduğunu belirtmiştir.

  Sonuç ve Öneriler:

                                        """

adi_sayadi = input("Adı Soyadı: ")
tc_kimlik_no = input("TC. Kimlik Numarısı: ")
dogum_yeri = input("Doğum Yeri: ")
dogum_tarihi = input("Doğum Tarihi: ")
baba_adi = input("Baba Adı: ")
anne_adi = input("Anne Adı: ")
görüsme_tarihi = input(“Görüşma Tarihi :”)
görüsme_saati = input(“Görüşme Saati :”)
adres = input("Adres: ")
telefon = input("Telefon: ")
gelis_nedeni = input("Geliş Nedeni: ")
madde_kullanimi = input("Madde Kullanımı: ")
rapor_no = input("Rapor No: ")
fiziksel_gelisimi = input(“Fiziksel Gelisimi :”)
dil_gelisimi = input("Dil Gelişimi: ")
adi = input("Adı: ")
okulu = input("Okul Adı: ")
sinifi = input("Kaçıncı Sınıf: ")
okul_basarisi = input("Okul Başarısı: ")

f.write(print(gorusme_raporu.format(adi_sayadi, tc_kimlik_no, dogum_yeri, dogum_tarihi,
baba_adi, anne_adi, görüsme_tarihi,
görüsme_saati, adres, telefon, gelis_nedeni,
madde_kullanimi, rapor_no, fiziksel_gelisimi,
dil_gelisimi, adi, okulu, sinifi, okul_basarisi), flush = True))

f.close()

Rica etsem kodlarınızı kod görünümüne alabilir misiniz?