Kur bilgileri çekme hakkında

Merhaba değerli üstadlar. Ben aşağıdaki kodlarda belirtilen siteden sadece EURO değil ayrıca doları’da base almak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim ?

"Request ve JSON modülü kullanılarak bir döviz çevirme programı hazırlayacağız"

#. Kullanacağımız api "http://www.exchangeratesapi.io" isminde bir siteye sahip.

import requests

import json

dovizler = ["EUR", "TRY"]

site = requests.get("http://api.exchangeratesapi.io/v1/latest?access_key=secret&format=1")

result = json.loads(site.text)

def kurFiyatlari():

   dolarTRY =  result["rates"]["TRY"]

   mesaj = "1 EURO {} Türk Lirası etmektedir."

   print(mesaj.format(dolarTRY))

vDoviz = input("Bozdurmak istediğiniz döviz : ")

aDoviz = input("Alınacak olan döviz : ")

if vDoviz == "EUR" and aDoviz == "TRY":

    kurFiyatlari()

else:

    print("Şimdilik sadece EURO dövizini bozabiliyoruz.")

api ile bağlantı kurunca “base” kısmı var orada base = “EUR” olarak sürekli. USD nasıl yapabilirim base’i ?