Kv İÇİNDE PNG DEĞİŞTİRME SORUNU

Herkese iyi çalışmalar,
yapmaya çalıştığım bir programda kv içerisinde beden_dil_1.png diye bir fotoğrafım var. ben bunu beden_dili_2.png ile değiştirmek istiyorum. ama yapamadım. kv dosyası ve fotoğrafı değiştirmek istediği yer aşağıdaki gibi. Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?

kv = ''' 
<MainBoxLayout>:
	orientation:"vertical"
	canvas:
		Color:
			rgba:0,0,0,0,1
		Rectangle:
			size:self.size
			pos:self.pos
			source: 'arka_fon.png'
	id:boxlayout
	BoxLayout:
		size_hint_y:.75
		border:10
		ScrollView:
			id:scrlv
			Image:
				id:yuz_ifade
				source: 'beden_dili_1.png'
				multiline:False
				#padding:5,5,5,5
				#height: 35
	ScrollView:
		id:scrlv
		GridLayout:
			spacing:0
			id:layout
			background_color:197/255,131/255,200/255,1
			cols:1
			size_hint_y:None
			height:max(self.minimum_height, scrlv.height)			
			padding:0,20,0,0
	BoxLayout:
		size_hint_y:.118
		border:10
		ScrollView:
			id:scrlv
			TextInput:
				id:konus
				#size_hint_y:None
				font_size:konus.height-10
				multiline:False
				#padding:5,5,5,5
				hint_text:"Mesaj Yaziniz."
				height: max( (len(self._lines)+1) * self.line_height, scrlv.height) #orjinali bu
				#height: 35	
		Button:
			#size_hint_x:0.13
			size_hint:None,None
			#text: 'Gönder'
			height: konus.height
			width: konus.height
			#padding:5,5,5,5
			background_normal:"gon01.png"
			background_down:"gon02.png"
			on_release:root.pressed()
'''

program kodu:

Builder.load_string(kv)class MainBoxLayout(BoxLayout):
	def pressed(self):
		self.k2=""
		bolum="1"
		ad1="Misafir"
		a2="SanalSohbet: "
		c,c1,c2,bag1,bag2,bag3=0,0,0,0,0,0
		
		a=True
		while a:
			ad=ad1+": "
			cevap=0
			a=False
			a1=self.ids.konus.text
			Soru_ilk_hali=self.ids.konus.text
			c1+=1
			if analiz(a1)!=None:
				self.k2=analiz(a1)
				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(burada beden_dili_1.png yerine beden_dili_2.png yapmak istiyorum)
				cevap+=1
			else:
				self.k2=cevapsiz(a1,bolum)
				tum_konusma.append("M:"+a1)
				cevap+=1
				#posta(a1)

		self.ids.konus.text = ""
		
		self.bot1 = Label(text="Lokum ("+saat()+") :",
                color =(0, 0, 0, 1),
                padding= (10,10),
                size_hint = (None,None),
                height=20,
                width=en1-5,
                font_size= 15,
                halign = "left",
                disabled = False,
                valign = "middle",
                text_size =self.size)
		
		self.bot = Label(text=self.k2,
                color =(0, 0, 0, 1),
                padding= (20,10),
                size_hint = (None,None),
                height=satir_say(self.k2),
                width=en1-5,
                font_size= 15,
                halign = "left",
                disabled = False,
                valign = "middle",
                text_size =self.size)

		self.sen = Label(text="Sen: "+Soru_ilk_hali,
                color =(1, 1, 1, 1),
                padding= (10,10),
                size_hint = (None,None),
                height=59,
                width=en1-5,
                outline_color=(1,0,1),#yazının dışına border atıyor
                outline_width= 1,   #yazının dışına border kalınlığı
                font_size= 15,
                pos_hint = {"x":0.03, "y":0.01},
                valign = "middle",
                disabled = False,
                text_size = self.size)

		self.ids.layout.add_widget(self.sen)
		self.ids.layout.add_widget(self.bot1)
		self.ids.layout.add_widget(self.bot)
		
class MyApp(App):
	def build(self):
		return MainBoxLayout()

MyApp().run()
self.ids.yuz_ifade.source = "beden_dili_2.png"

Bunu denedin mi Şu şekilde Değişmesi lazım

1 Beğeni

Çok teşekkür ederim Murat Kardeş…

1 Beğeni