Linux Mint pip sorunu

merhabalar;

$ sudo pip3 install Django
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/pip3", line 9, in <module>
  from pip import main
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/__init__.py", line 26, in <module>
  from pip.utils import get_installed_distributions, get_prog
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module>
  from pip.locations import (
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/locations.py", line 9, in <module>
  from distutils import sysconfig
ImportError: cannot import name 'sysconfig'

Python sürümü 3.6.7.

Sorun distutils modülünde. pip distutils modülünde sysconfig nesnesini (sanırım modül nesnesini) arıyor, ama distutils modülü birkaç satırdan ibaret:

import sys

__version__ = sys.version[:sys.version.index(' ')]

Deneme amaçlı yukarıdaki kodlara import sysconfig ekleyip kaydettim. Şu hatayı aldım:

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/pip3", line 9, in <module>
  from pip import main
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/__init__.py", line 26, in <module>
  from pip.utils import get_installed_distributions, get_prog
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module>
  from pip.locations import (
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/locations.py", line 10, in <module>
  from distutils.command.install import install, SCHEME_KEYS # noqa
ModuleNotFoundError: No module named 'distutils.command'

Allah’a şükür django’yu -süper inek güçleri olan- apt ile kurdum ama pip sorununu henüz çözemedim ne yazık ki.

edit: Django’nun sadece __init__.py dosyası kurulmuş. :frowning:

Sorun, distutils modülünden kaynaklandığı için aşağıdaki komutla düzeltilmiştir:

sudo apt install python3-distutils