Listeden kelime gösterme

from kivy.app import App
from kivy.uix.image import Image
from kivy.lang import Builder


kv = """
BoxLayout:
  orientation:"vertical"
  Label:
    id:lbl
    font_size: sp(33)
    size_hint_y: .8
  Button:
    text:"gir"  
    size_hint_y: .2
    on_release:app.gir()
  Button:
    text:"Kapat"  
    size_hint_y: .2
    on_release:app.close()   
"""

class resimApp(App):
  def build(self):
    self.sayac=0
    return Builder.load_string(kv)
  def gir( self ):
    renk = ['wheel', 'çark', 'Primal', 'İlkei','Length', 'Uzun', 'İnvalid', 'syntax', 'Geçersiz', 'Sözdizimi', 'Replace', 'Değiştirmek', 'Get', 'Yakala','İnconsistent', 'Tutarsız', 'Layout', 'Düzen', 'Separator', 'Ayırıcı', 'Except', 'Dışında', 'Display', 'Ekran', 'Permission', 'İzin','Task', 'Görev', 'Wrapper', 'Sarıcı', 'Header', 'Üstbilgi', 'Submit', 'Gönder', 'Value', 'Değer', 'Dumps', 'Döker', 'Shape', 'Şekil','Square', 'Meydan','Type', 'Tür', 'Choice', 'seçim', 'Upper', 'Üst']
    self.sayac+=1
    with open("abc.txt","w")as dosya:
      for i in renk:
        dosya.write("%s\n"% i)
        dosya.write(self.root.ids.lbl.text)
    dosya=open("abc.txt","r")
    self.icerik=(dosya.read())
    self.root.ids.lbl.text="%s"% self.icerik[self.sayac]


resimApp().run()
Oluşturduğum listeden kelimeyi düğmeye basınca teker teker değiştirmek istiyorum.Fakat yazdığım bu kod sadece kelimenin Harflerini tek tek gösteriyor.

Okuduğu veri dosyanın tamamı. Siz sayacı arttırdığınızda dosyadaki veriyi tek tek çekiyorsunuz. Siz o veriyi kelimelere ayırmamışsınız.