Listeyi teker teker gösterme

from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder

kv="""
FloatLayout:
  Button:
    text:"lab"
    id:lbl
    size_hint:(0.8,0.6)
    pos_hint:{"x":.1,"y":.3}
    font_size: sp(33)
  Button:
    text:"İleri"
    size_hint:(0.4,0.2)
    pos_hint:{"x":.1,"y":.1}
    on_press:app.next()
  Button:
    text:"Geri"
    size_hint:(0.4,0.2)
    pos_hint:{"x":.5,"y":.1}
    on_press:app.previous()
"""
liste=["as","bejj","ke","yt","tr"]
class uygulama(App):
	def build(self):
		return Builder.load_string(kv)
	def next(self):
		self.root.ids.lbl.text="%s"% liste [0]#Burdaki sıfır listenin ilk keimesini alıyor

	def previous(self):
		self.root.ids.lbl.text="%s"% liste[1]	#Burdaki bir sayısı listenin 
 ikinci keimesini alıyor

		

uygulama().run()	
İleri düğmesine bastımı listenin içindeki kelimeleri butonda teker teker nasıl gösterebilirim.	

Bu şekilde yaptım. :slight_smile:


from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.properties import NumericProperty
kv="""
FloatLayout:
  Button:
    text: str(app.bas)
    id:lbl
    size_hint:(0.8,0.6)
    pos_hint:{"x":.1,"y":.3}
    font_size: sp(33)
  Button:
    text:"İleri"
    size_hint:(0.4,0.2)
    pos_hint:{"x":.1,"y":.1}
    on_press: app.next()
  Button:
    text:"Geri"
    size_hint:(0.4,0.2)
    pos_hint:{"x":.5,"y":.1}
    on_press: app.previous()
"""
liste=["a","b","c","d","e","f","g"]
class uygulama(App):
  sayac = NumericProperty(0)
  bas = liste[0]
  def build(self):
    return Builder.load_string(kv)
  def next(self):
    self.sayac += 1
    if self.sayac == len(liste):
      self.root.ids.lbl.text = str(liste[0])
      self.sayac = 0
    else:
      self.root.ids.lbl.text = "%s" % liste[self.sayac]
  def previous(self):
    self.sayac -= 1
    if self.sayac == -(len(liste)):
      self.root.ids.lbl.text = str(liste[0])
      self.sayac = 0
    else:
      self.root.ids.lbl.text = "%s" % liste[self.sayac]
uygulama().run()
1 Beğeni

Demekki NumericProperty kullanmamız gerekirmiş.teşekkürler.

1 Beğeni