Mantık hatası veya sentaks hatası nerede?(javascript)

arkadaşlar nerede hata yapıyorum bir türlü anlayamadım?

					 var mywidth = $(window).width();
					 var swsliderwdth = '';
					 switch (mywidth) {
					 	case mywidth >= 1200:
						 	swsliderwdth = 760;
						 	break;
					 	case (1024 <= mywidth && mywidth < 1200):
						 	swsliderwdth = 760;
						 	break;
						 case (992 <= mywidth && mywidth < 1024):
						 	swsliderwdth = 760;
						 	break;
						 case (768 <= mywidth && mywidth < 992):
						 	swsliderwdth = 690;
						 	break;
						 case (576 <= mywidth && mywidth < 768):
						 	swsliderwdth = 550;
						 	break;
						 case (414 <= mywidth && mywidth < 576):
						 	swsliderwdth = 384;
						 	break;
						 case (411 <= mywidth && mywidth < 414):
						 	swsliderwdth = 381;
						 	break;
						 case (375 <= mywidth && mywidth < 411):
						 	swsliderwdth = 345;
						 	break;
						 case (360 <= mywidth && mywidth < 375):
						 	swsliderwdth = 330;
						 	break;
						 case (320 <= mywidth && mywidth < 360):
						 	swsliderwdth = 290;
						 	break;
						 default:
						 	swsliderwdth = 180;
					 }
					 console.log(mywidth);
					 console.log(swsliderwdth);

sorunu if else ile çözdüm ancak switch case yapısı kullandığım şekilde(yukarıdaki gibi) kullanılmıyorsa pek de bir işe yaramıyor demektir, kendi görüşüme göre.

case'te koşul kullanamazsınız. Sadece belirli bir değer yazabilirsiniz; eğer switch ifadesindeki değer bu değere eşitse, bu case ifadesindeki kod çalışır. Bu durum switch - case içeren tüm dillerde böyledir benim bildiğim.

1 Beğeni

switch - case’in kullanımı if - else’e göre farklıdır. İlkinde belirli bir değerin tam olarak ne olduğuna göre işlem yaparsınız, diğerinde farklı koşullara bağlıdır yapacağınız işlem. İkisinin kullanım alanları farklıdır. Örneğin sizin kodunuzda if - else’i kullanmanız gerekir. Başka bir durumda ise switch - case kodunuzu kısaltmanıza yardımcı olur.

1 Beğeni