Matplotlib vscode invalid syntax hatası

matplotlib’i komut isteminden install yaptım. vscode ile denemek için kod yazdım invalid syntax verdi.
Ne yapmalıyım?

File “c:/Users/abi/OneDrive/Masaüstü/ProjeÖrnek/yazılım/python/matplotlib.py”, line 2
form matplotlib import pyplot as plt
^
SyntaxError: invalid syntax
PS C:\Users\abi>

kod;

form matplotlib import pyplot as plt

dev_x = [25,35,46,67,78,9,10,45,43]

dev_y = [1112,2222,3434,3546,767,8787,8998,5565,4553]

plt.plot(dev_x, dev_y)

plt.show()

from’u yanlış yazmışsınız.

Bu kodunuzun sözdiziminde hata var demek.

İşe yaradı çok teşekkür ederim.