Matplotlib Y-Ekseni sınırlandırma

Oluşturduğum axes da Y ekseninin 14 ile 18 arasında olmasını istiyorum bunu nasıl yapabilirim acaba ?

ax.set_ylim(bottom=14, top=18)

1 Beğeni