Merhabalar.. basit örnek class projeniz var mı?

şuan da class ları öğrenmeye başladım elinizde örnek proje var mı?

Merhaba, aşağıdaki bağlantıyı biraz inceleyin isterseniz. Ayrıca forumdaki arama bölümünü kullanarak belgelerde bulunmayan bazı bilgileri bulabilirsiniz.

https://python-istihza.yazbel.com/nesne_tabanli_programlama1.html

2 Beğeni

Buyrun size Kalıtımlısından örnek

class Çalışan():
	def __init__(self,isim,maaş,departman):
		self.isim = isim
		self.maaş = maaş
		self.departman = departman
	def bilgilerigöster(self):
		print("İsim :",self.isim,"\nMaaş :",self.maaş,"\nDepartman :",self.departman)
	def zamyap(self.miktar):
		print("Eski Maaş :",self.maaş,"\nYeni Maaş :",self.maaş + miktar)
		self.maaş += miktar
	def departmandeğiştir(self.yenidepartman):
		print("Eski Departman :",self.departman,"\nYeni Departman :",self.yenidepartman)
		self.departman = yenidepartman

class Yönetici(Çalışan):
	def __init__(self.isim,maaş,departman,kişi_sayısı):
		self.isim = isim
		self.maaş = maaş
		self.departman = departman
		self.kişi_sayısı = kişi_sayısı
	def yöneticigöster(self):
		print("İsim :",self.isim,"\nMaaş :",self.maaş,"\nDepartman :",self.departman,"\nKişi sayısı :",self.kişi_sayısı)


selma = Çalışan(isim="selma",maaş=1200,departman="yazılım")
selma.bilgilerigöster()

merve = Yönetici(isim="Merve",maaş=6000,departman="Yazılım",kişi_sayısı=16)
merve.yöneticigöster()

1 Beğeni
bu da benden az önce yaptım :)  
 import random
  import time
  class oyun:
    def __init__(self,isim,can,mermi,saldırı_gücü,kritik_güç):
      self.can=can
      self.mermi=mermi
      self.saldırı_gücü=saldırı_gücü
      self.kritik_güç=kritik_güç
      self.isim=isim

    def bilgileriGöster(self):
      print("hazırlanıyor..")
      time.sleep(1)
      print("""
          {}
       can =     {}
       mermi=     {}
       saldırı gücü  {}
       kritik güç   {} 
      
      """.format(self.isim,self.can,self.mermi,self.saldırı_gücü,self.kritik_güç))

    def saldırıya_ugra(self):
      print("{} KONUŞUYOR...".format(self.isim))
      time.sleep(2)
      atılan_mermi = random.randint(1, 5)
      a=3
      b=random.randint(1,10)
      if b==a:
        print("düşman kritik attı")
        self.can-=self.kritik_güç
        self.mermi-=1
      else:
        print("kritik gelmedi")
      self.can-=atılan_mermi*self.saldırı_gücü
      print("{} mermi attı..".format(atılan_mermi))
      print("{} canım kaldı".format(self.can))
      self.mermi-=atılan_mermi

    def öldü_mü(self):
      if self.can <=0:
        print(" {} öldü".format(self.isim))


  türk_askeri=oyun("TÜRK ASKERİ",random.randint(300,500),random.randint(20,40),random.randint(15,30),random.randint(75,100))
  rus_askeri=oyun("RUS ASKERİ",random.randint(300,500),random.randint(20,40),random.randint(15,30),random.randint(75,100))

  while True:

    print("RUSLAR SALDIRIYOR..")
    rus_askeri.bilgileriGöster()
    türk_askeri.saldırıya_ugra()
    türk_askeri.öldü_mü()
    if türk_askeri.can<=0:
      break

    print("TÜRKLER SALDIRIYOR..")
    türk_askeri.bilgileriGöster()
    rus_askeri.saldırıya_ugra()
    rus_askeri.öldü_mü()
    if rus_askeri.can<=0:
      break


    print("raund bitti diğer raund başlıyor...")
1 Beğeni
from random import sample
from string import ascii_lowercase,ascii_uppercase,digits,punctuation
from time import sleep


class sifre():
  kharf = ascii_lowercase
  bharf = ascii_uppercase
  rakam = digits
  isaret = punctuation
  sayac = 0
  sayac2 = 0
  def sayi(self,x):
    while True:
      self.Sifre = "".join(sample(self.rakam,x))
      self. sayac +=1
      print(self.sayac,":",self.Sifre)
      sleep(1)
      
  def Buyukh(self,y):
    while True:
      self.Sifre = "".join(sample(self.bharf,y))
      self. sayac +=1
      print(self.sayac,":",self.Sifre)
      sleep(1)
      
  def Kucukh(self,z):
    while True:
      self.Sifre = "".join(sample(self.kharf,z))
      self. sayac +=1
      print(self.sayac,":",self.Sifre)
      sleep(1)
      
  def karakter(self,a):
    while True:
      self.Sifre = "".join(sample(self.isaret,a))
      self. sayac +=1
      print(self.sayac,":",self.Sifre)
      sleep(1)
    
    
    

g = sifre()
g.Kucukh(5)

Buda benden

2 Beğeni
class rehber:
  def __init__(self,isimler=["barış","ahmet"],soyadlar=["ünlü","kaya"],numaralar=["661651","56165156"]):
    self.isimler=isimler
    self.soyadlar=soyadlar
    self.numaralar=numaralar


  def numara_ekle(self):
    while True:
      self.isimler+=input("ismi giriniz: ").split()
      self.soyadlar+=input("soyadını giriniz: ").split()
      self.numaralar+=input("numarayı giriniz: ").split()
      if self.devam_mı():
        print("kayıt başarılı..")
      else:
        break
      if input("çıkış yapmak için çıkış yazınız: ")=="çıkış":
        break

  def numara_sil(self):
    while True:
      self.bilgileriGöster()
      a=input("silmek isteidğin kişinin ismini gir: ")
      b=self.isimler.index(a)
      del self.isimler[b]
      del self.soyadlar[b]
      del self.numaralar[b]
      print("silme işlemi başarı..")
      if self.devam_mı():
        continue
      else:
        break

  def bilgileriGöster(self):
    x=0
    while x<len(self.isimler):
      print("""
      isim    {}
      soyad   {}
      numara   {}
      """.format(self.isimler[x],self.soyadlar[x],self.numaralar[x]))
      x+=1

  def kayıt_ara(self):
    a=input("kimi arıyorsun ismini gir: ")
    if a in self.isimler:
      b=self.isimler.index(a)
      print(self.isimler[b])
      print(self.soyadlar[b])
      print(self.numaralar[b])
    else:
      print("girdiğin isimde birisi bulunamadı..")

  def devam_mı(self):
    a=input("devam etmek istiyor musunuz (evet,hayır)")
    if a.lower().startswith("e"):
      return True
    else:
      return False

kullan=rehber()
while True:
  a=int(input("""
  1) kayıt ekle
  2) kayıtları listele
  3) kayıt sil
  4) kayıt bul
  5) çıkış
  """))
  if a==1:
    kullan.numara_ekle()
  elif a==2:
    kullan.bilgileriGöster()
  elif a==3:
    kullan.numara_sil()
  elif a==4:
    kullan.kayıt_ara()
  elif a==5:
    break
import time
from altin import altinkuru

class atmpro():
  def __init__(self):
    self.mevcutpara = 0

  def hesapgoster(self):
    return self.mevcutpara
  def paraekle(self,ekle):
    self.mevcutpara += ekle
    time.sleep(1)
    return "Hesabınıza {}₺ miktarında para yatırdınız. Mevcut bakiye: {}".format(ekle,self.mevcutpara)
  def paracek(self,cek):
    self.mevcutpara -= cek
    time.sleep(1)
    return "Hesabından {}₺ miktarında para çektiniz. Kalan bakiye: {}".format(cek,self.mevcutpara)
  def dolar(self):
    dolarkuru = 6
    dolarcinsi = round(self.mevcutpara/dolarkuru,2)
    return "Paranızın dolar cinsinden değeri {}$ dir.".format(dolarcinsi)
  def altın(self):
    altıncinsi = round(self.mevcutpara/altinkuru,2)
    return "Mevcut paranızla {} gram altın alabilirsiniz.".format(altıncinsi)
  

atm = atmpro()

print("""
***********ATM UYGULAMASI*************

1 - Bakiye Göster
2 - Para Yatır
3 - Para Çek
4 - Dolar Cinsinden Değer
5 - Altın Cinsinden Değer

Çıkmak için 'q'ye basınız.

**************************************
""")

while True:
  gir = input("Ne yapmak istiyorsunuz:")
  if gir == "1":
    print(atm.hesapgoster())
  elif gir =="2":
    ekle = int(input("Ne kadar yatırmak:"))
    print(atm.paraekle(ekle))
  elif gir =="3":
    cek = int(input("Ne kadar çekmek:"))
    print(atm.paracek(cek))
  elif gir =="4":
    print(atm.dolar())
  elif gir =="5":
    print(atm.altın())
  elif gir =="q" or gir =="Q":
    break


Altın kodları

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

url = "http://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/"

response = requests.get(url)
html = response.content 

soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")

span = soup.find("span",{"class":"box bFirst"})
alış = span.find("span", {"class":"value"}).text

temizle = alış.replace(",",".")
altinkuru = float(temizle)