MicroPython ADC çalışması (esp8266)

from machine import Pin, ADC
import utime
button = Pin(0, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
LED = Pin(2, Pin.OUT)
LDR = ADC(0)
x = 0
while True:
  ldr1 = LDR.read()
  if x == ldr1:
    LED.on()
    utime.sleep_ms(100)
    LED.off()
    utime.sleep_ms(100)

  else:
    print(ldr1)
    utime.sleep_ms(100)
    x = ldr1```

`merhaba MicroPython yeni yeni kod yazıyorum (alıntı kod degildir) ve küçük ve basit kodları oluşturup paylaşmak istedim belki bazılarına yardımcı olur bu şekilde adc kavramını güzel anlatıgımı düşünüyorum. burda okunan deger aynıysa led hızlı yanar bir farklılık oldugunda adc okudugu degeri gösteriri. birde uart okuma ve yazma basit bir örnekle baylaşan olursa sevinirim.