ModuleNotFoundError: No module named 'Crypto'

Merhaba, dosya şifreleyici bir kod yazdım ve kodu çalıştırdığımda modülü indirmeme rağmen bu hatayı alıyorum:

C:\Users\sadettin\Desktop>das.py
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\sadettin\Desktop\das.py”, line 1, in
from Crypto.Cipher import AES
ModuleNotFoundError: No module named ‘Crypto’

Tekrar indirmeyi denedim ama malesef yine bu hatayı alıyorum:

C:\Users\sadettin\Desktop>pip install Crypto
Requirement already satisfied: Crypto in c:\users\sadettin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (1.4.1)
Requirement already satisfied: shellescape in c:\users\sadettin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from Crypto) (3.8.1)
Requirement already satisfied: Naked in c:\users\sadettin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from Crypto) (0.1.31)
Requirement already satisfied: pyyaml in c:\users\sadettin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from Naked->Crypto) (5.4.1)
Requirement already satisfied: requests in c:\users\sadettin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from Naked->Crypto) (2.26.0)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in c:\users\sadettin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from requests->Naked->Crypto) (3.2)
Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in c:\users\sadettin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from requests->Naked->Crypto) (2.0.6)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in c:\users\sadettin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from requests->Naked->Crypto) (1.26.7)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\users\sadettin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from requests->Naked->Crypto) (2021.5.30)

Sizce sorun nedir?

pip install pycryptodome veya pip install pycryptodomex bunu dener misiniz?

Merhaba, Aslında dediğiniz çalıştı ama ben ilk başta modulleri ‘from Cryptodome.Cipher import AES’ ve ‘from Cryptodome.Cipher import SHA256’ şeklinde değiştirmeyi unuttum :slight_smile:

Bu bir hata değil, gerekli modüllerin önceden indirildiğini söylüyor.